Werk nooit zonder beveiliging | wittgas.com

Favorieten

Laatste nieuws

Werk nooit zonder beveiliging

15.09.2009

Bij het autogeen lassen, snijden en branden kan er een vlamterugslag ontstaan, dat voor mens en materiaal gevaarlijk kan zijn. De expert van Witt, Andreas Heyer, geeft aan waarop gelet dient te worden:

Meneer Heyer, waar precies doet zich het probleem voor?

Brandbare gassen zoals Acetyleen, Propaan en Waterstof kunnen samen met Zuurstof tot grote ongevallen leiden, omdat de mengsels erg explosief zijn.Typische oorzaken zijn beschadigde mondstukken, verbindingen die niet dicht zijn, een overdruk van de Zuurstof en fouten in de gastoevoer. Complexer zijn de menselijke fouten die duidelijk zwaarder wegen en altijd zullen voorkomen.

Kan de gebruiker het gevaar op tijd onderkennen?

Meestal niet. Wie een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft, inspecteert van te voren de toestand van de apparaten en zijn gereedschap. Tijdens het werken dient men alert te zijn op fluitende geluiden, die duiden op een lekkage. Een duidelijk signaal is het bekende knallen van de branders. Dan dient meteen de gastoevoer afgesloten te worden.Als er een vlamterugslag komt, kan het ongeluk niet voorkomen worden. Want het vuur raast met een snelheid van 2 x het geluid, in de richting van de gastoevoer en kan daar een explosie veroorzaken, als er geen beveiliging gemonteerd is.Alleen als men geluk heeft, blijft het bij een gesprongen slang of brand in het reduceer.

Wat adviseert U?

Als het nog niet is voorgeschreven, dan in ieder geval een zogenoemde veiligheidsinrichting tussen gastoevoer en werkgereedschap gebruiken. Dat zijn kleine armaturen, die de gasflow in een fractie van een seconde stoppen en reeds ontstane vlammen doven, voordat deze kritische onderdelen bereiken. In de volksmond worden deze armaturen ook wel vlamdovers genoemd.

Waarop moeten inkopers letten?

Het belangrijkste is banaal: alleen bij fabrikanten van merken zoals WITT en zijn geauthoriseerde tussenhandel kopen. Want er komen steeds meer imitaties op de markt. Dit is een probleem waarop ook door de  VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V) wordt gewezen. Wie met de imitaties in zee gaat, kan als de onderdelen bij een ongeluk weigeren, dit met zijn leven bekopen,

Technisch gezien, waaruit bestaat een goede veiligheidsinrichting?

De betere inrichtingen bieden een drievoudige bescherming met een gaskeerklep, vlamdover en een temperatuurgestuurde klep.Daarmee is de gebruiker beveiligd. Terugstroom en explosieve gasmengsels worden onmiddellijk gestopt, waarbij de opkomende vlammen worden gedoofd in de gesinterde kern van het armatuur.Internationaal geldt de norm ISO 5175; daarnaast de NEN-EN 730. De beveiligingen van WITT zijn daarnaast uitgebreid bij de Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) getest. Dat is niet alleen een technisch voordeel maar helpt zeker ook in verzekeringsvraagstukken.

Zijn er ook nadelen bij het inzetten van veiligheidsinrichtingen?

Veiligheidsinrichtingen zijn bestemd voor een gedefinieerd drukbereik en flow, die variëren naar gelang gassoort en temperatuur.Het geintegreerde vuilfilter dient regelmatig gecontroleerd te worden, dat kan de gebruiker zelf doen.Een principieel aspect is zeer belangrijk: Conventionele systemen, ook met een drievoudige bescherming, stoppen weliswaar de gasflow bij een gevaarlijke situatie, maar geven het  apparaat daarna weer vrij, als de temperatuurgestuurde klep niet is aangesproken.De gebruiker merkt dan alleen dat er een korte onderbreking is. Het beste is daarom de veiligheidinrichtingen met een drukgestuurde klep te gebruiken. Deze blokkeert bij een probleem altijd de gastoevoer en er blijft geen voorval onontdekt.De gebruiker zoekt de oorzaak op, lost het probleem op en activeert de veiligheidsinrichting weer.  Een innovatie van WITT – de fabrikant die ongeveer 60 jaar geleden de droge beveiliging heeft uitgevonden.

Nieuws

Uw contactpersoon

Alexander Kampschulte

Alexander Kampschulte

U kunt ons bellen

+49 (0)2302-8901-147

Een offerte aanvragen Terugbellen

Uw contactpersoon

Alexander Kampschulte

Alexander Kampschulte

U kunt ons bellen

+49 (0)2302-8901-147

Een offerte aanvragen Terugbellen