Software "Smart World" als datacenter

Smart_World

25.08.2020

Smart hier, smart daar: Maar hoe past alles in elkaar? Voor gasfabrikanten is het antwoord "Smart World". Onder deze naam presenteert Witt - Gastechniek nu een software die de OPC-UA interface gebruikt om verschillende systemen samen te brengen.

Vrijwel alle gegevens van een gasdistributiesysteem kunnen worden gebundeld op één scherm, van verschillende componenten en onafhankelijk van de fabrikant. Dit is het idee achter de "Smart World" software.

Dashboard geeft informatie in real time

De gegevens van de afzonderlijke machines en installatiecomponenten worden in realtime op het scherm van de gebruiker weergegeven. Ze zijn duidelijk samengevat in het vrij te configureren dashboard. De gebruiker kan altijd alle gebieden analyseren en heeft dus volledige controle over zijn gasdistributiesysteem. De beschikbare gegevens kunnen ook buiten het dashboard worden weergegeven en opgeslagen, bijvoorbeeld in een spreadsheet of als afdruk.

Maar Smart World is niet alleen een informatiehulpmiddel. De universele beveiligde communicatie loopt in beide richtingen. Gebruikers van de software kunnen dus niet alleen gegevens lezen, maar ook de aangesloten systemen centraal aansturen. Bijvoorbeeld om nieuwe grenswaarden te definiëren voor de aangesloten apparaten. Daarmee wordt "Smart World" het controlecentrum bij uitstek.

Het is niet alleen mogelijk om lokale apparaten aan te sluiten. Ook geografisch verder verwijderde gasinstallaties laten zich in Smart World aflezen en aansturen. De software kan zowel op Windows als op het web worden gebruikt - en dan ook op tablets en smartphones.

Systemen spreken één taal - OPC-UA

Er zijn tal van mogelijke gegevensbronnen voor de Smart World. „Intelligente" apparaten zijn al lang in staat om meetwaarden, gebeurtenissen of alarmen te leveren en deze bijvoorbeeld via Ethernet te versturen. Maar de datamodellen en transmissiestandaarden verschillen van elkaar. Interfaces moeten worden geprogrammeerd, datasets moeten worden aangepast. En dat moet voor elk systeem aan de gebruikerskant afzonderlijk gebeuren: een complex, traag en ook duur proces.

Het is precies dit communicatiesysteem waarvoor de nieuwe Witt oplossing is ontworpen. De basis is het open netwerkprotocol OPC-UA ("Open Platform Communication - Unified Architecture"). Hierdoor begrijpen de afzonderlijke systemen van de gasinstallatie elkaar en spreken ze dezelfde taal: de doorslaggevende garantie voor de kosteneffectiviteit en de toekomstbestendigheid van deze oplossing. Bovendien: dankzij de open standaard kunnen ook apparaten van andere fabrikanten worden geïntegreerd in "Smart World".

Achter deze interface zit de OPC Foundation, een non-profit organisatie gevestigd in Duitsland. Meer dan 600 fabrikanten hebben hun krachten al gebundeld. De universele interface wordt voortdurend onderhouden en wordt beschouwd als de wereldwijde standaard in fabrikantonafhankelijke machine interface.

Het spreekt voor zich dat de hardware bij Witt al is afgestemd op deze open interface. Veel van de modellen van de fabrikant, zoals gasmengers, analyzers, slimme drukregelaars of lektestsystemen, kunnen dus gemakkelijk worden samengevoegd in Smart World.

Terug