Odbiór urządzeń elektrycznych §19 ElektroG3

Urządzenia elektryczne można bezpłatnie zwrócić producentowi do utylizacji.

Załączniki i komponenty, które nie są częścią oryginalnego stanu dostawy, nie zostaną odebrane.
Ponadto muszą być spełnione następujące wymagania:

  • Urządzenie musi być wolne od niebezpiecznych zanieczyszczeń.
  • Wszelkie przechowywane dane osobowe muszą zostać usunięte.

Aby zwrócić urządzenie elektryczne, pobierz formularz PDF.

Return consignment

  • Przejdź do „Reason for return” i kliknij pole „Electrical waste accordng to WEEE directive 2021/19/EU”.
  • Następnie wypełnij deklarację dekontaminacji na stronie 2.
  • Proszę również zwrócić uwagę na powiadomienie o wysyłce w przypadku zwrotu i zapisać formularz.
  • Wyślij formularz na następujący adres e-mail: support@wittgas.com

Po sprawdzeniu przez dział serwisowy otrzymasz list przewozowy, z którym możesz zwrócić urządzenie elektryczne bez kosztów wysyłki.

Nadawca musi dostarczyć odpowiednie opakowanie transportowe. Zwrot kosztów opakowania nie zostanie dokonany.