Bezpieczeństwo wypalania tlenu do 200 barów

WITT Kołpakowe reduktory ciśnienia 737LE HD S

26.09.2018

Udowodniono, że równoprężny reduktor ciśnienia 737LE-HD/S produkcji firmy Witt zapewnia bezpieczne wypalanie tlenu do ciśnienia rzędu 200 barów. Fakt ten został potwierdzony badaniami przeprowadzonymi przez Niemiecki Federalny Urząd Badania i Kontroli Materiałów (BAM).

Eksperci ds. bezpieczeństwa zalecają ten rodzaj badań zewnętrznych, jakie przeprowadza BAM, ponieważ weryfikują one dane producenta stosując obiektywne metody badawcze. „Użytkownicy naszych równoprężnych reduktorów ciśnienia mają zagwarantowany maksymalnym poziom bezpieczeństwa jak również operacyjności”, wyjaśnia Andrew Smart, Dyrektor Działu Sprzedaży Urządzeń Zabezpieczających
w Instalacjach Gazowych firmy Witt.

Tlen jest uznawany, podczas stosowania z równoprężnymi reduktorami ciśnienia, jako niebezpieczny, z uwagi na ryzyko wypalania wynikające z samozapłonu w warunkach wysokiego ciśnienia. W celu rozwiązania tego problemu, firma Witt rozwinęła serię 737LE-HD/S. Poza tlenem, ten wysokowydajny regulator ciśnienia może być stosowany dla innych gazów technicznych.

Maksymalne ciśnienie na wejściu dla tlenu wynosi 200 barów, przy zakresie regulacji ciśnienia wylotowego wynoszącego od 0,5 do 60 barów. Przy zastosowaniach dla innych gazów ciśnienie wejściowe do 300 barów jest również możliwe.
Model 737 LE-HD/S doskonale pasuje do instalacji na rurociągach lub do zastosowania jako reduktor ciśnienia w centralnym źródle zasilania wg DIN EN ISO 7291.

Zestaw równoprężnego reduktora ciśnienia składający się z reduktora ciśnienia sterującego, reduktora równoprężnego, manometrów oraz armatury przyłączeniowej, jest również zgodny z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego substancji niebezpiecznych nr M034-2 wydanej przez Zrzeszenie Zapewniające Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Pracodawców. Publikacja ta określa materiały odpowiednie do operowania tlenem.

Równoprężne reduktory ciśnienia marki WITT zapewniają niedoścignioną precyzję kontroli ciśnienia. Wśród ich licznych zastosowań można wymienić systemy mieszania gazów oraz systemy zasilające piece lub palniki gazowe. Generują one stałe ciśnienie robocze, kompensując wahania w ciśnieniu zasilania gazem i zmieniające się natężenia przepływu. Działanie to pozwala na maksymalną kontrolę procesu końcowego.

Firma Witt jest uznawana za jednego z wiodących producentów najwyższej jakości technologii zabezpieczających i regulujących dla wszelkich rodzajów gazów. Firma zaznaczyła swoją obecność w ponad 60 krajach.

Cofnij
Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny