Bezpieczne i wydajne korzystanie z wodoru

04.03.2022

Wodór to przyszłość, a mieszanki gazów z wodorem są coraz częściej stosowane w wielu dziedzinach.

WITT, lider na rynku technologii mieszania gazów, specjalizuje się w zastosowaniach wodoru i oferuje wymaganą technologię mieszania gazów na najwyższym poziomie jakości. Mieszalniki gazów specjalnie zaprojektowane do mieszanek wodorowych umożliwiają użytkownikom szczególnie ekonomiczną i bezpieczną eksploatację instalacji.

Mieszaniny wodoru i innych gazów, takich jak metan, tlen lub azot są już wykorzystywane w różnych procesach przemysłowych, a kolejne zastosowania wodoru są stale dodawane.

Atmosfery ochronne z mieszaninami wodoru i azotu w przemyśle półprzewodnikowym

Do produkcji półprzewodników stosuje się lutowanie indukcyjne, tzw. łączenie miedziano-drutowe. W celu uzyskania optymalnych wyników drut miedziany jest topiony i łączony z płytką w atmosferze ochronnej, często składającej się z azotu i wodoru. Dzięki wysokiej precyzji i niezawodności mieszalniki gazów firmy WITT wytwarzają wymagane mieszaniny i dostarczają idealny gaz ochronny do tego procesu. Użytkownicy uzyskują w ten sposób najlepszą możliwą jakość procesu produkcyjnego przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu efektywności ekonomicznej. Inne lub alternatywne gazy, takie jak dwutlenek węgla, argon lub hel, są również możliwe do zastosowania bez żadnych problemów. Redundancyjna konstrukcja z dwoma jednostkami mieszającymi gaz z automatycznym systemem przełączającym ich pracę dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dostaw.

Wodór jako paliwo gazowe z tlenem

W połączeniu z tlenem wodór jest coraz częściej wykorzystywany jako gaz opałowy w procesach przemysłowych. Ta wybuchowa mieszanina stawia wysokie wymagania niezbędnemu sprzętowi i bezpieczeństwu użytkowania gazu. Mieszalniki gazów firmy WITT sprawdziły się w przypadku mieszanin wodór/tlen i spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa. Wszystkie komponenty, takie jak reduktory ciśnienia, zawory mieszające, bezpieczniki gazowe, gazowe zawory zwrotne, regulatory przepływu, wyłączniki ciśnieniowe czy rurociągi są odpowiednio zaprojektowane. Sprzęt jest przeznaczony do tlenu i czyszczony zgodnie z EIGA 13/20 i CGA G-4.4: Systemy rurociągów i rurociągów tlenowych lub EIGA 33/18 i CGA G-4.1: Czyszczenie sprzętu do kontaktu z tlenem. Dlatego mieszalniki gazów firmy WITT sprawiają, że zastosowania mieszaniny wodór/tlen są szczególnie bezpieczne.

Mieszalniki gazów firmy WITT są dostępne zarówno dla zakresów o niskiej i wysokiej wydajności, jak i dla dwóch lub więcej mieszanych gazów. Są intuicyjne w obsłudze i w razie potrzeby można je łączyć z innymi produktami z portfolio firmy WITT, takimi jak analizatory gazów lub filtry gazów.

Cofnij
Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny