Detekcja nieszczelności opakowań LEAK-MASTER®-MAPMAX

Inlinowa (ciągła) detekcja nieszczelności opakowań bazująca na technice CO2

 • 100% przetestowanych produktów, 100% bezpieczeństwa
 • nieniszcząca detekcja nawet najmniejszych nieszczelności
 • bardzo wrażliwy i szybki sensor CO2
 • nawet do 15 cykli na minutę
 • umiejscowienie zaraz za maszyną pakującą
 • standaryzacja proceu kontroli i dokumentacji

Więcej informacji pod adresem: www.leak-master.net

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Sprawdzanie szczelności opakowań z produktami spożywczymi bazujące na detekcji CO2. LEAK-MASTER® MAPMAX montowany jest bezpośrednio za maszynami pakującącymi i umożliwiaprze prowadzanie nieniszczącej kontroli szczelności opakowań bez używania drogiego helu jakogazu markującego.

Stosowane do pakowania atmosfery ochronne w większości przypadków zawierają CO2. LEAK-MASTER® MAPMAX używa tego CO2jako gazu markującego, dzięki czemu możliwe jest sprawdzanie szczelności zapakowanych produktów bezpośrednio w ciągu maszyny pakującej.

Mechanizm transportowy detektora LEAK-MASTER® MAPMAX transportuje pojedyncze opakowania lubopakowania zbiorcze do komory kontrolnej. Zdefiniowana wcześniej wartość podciśnienia doprowadza doróżnicy ciśnień pomiędzy tym znajdującym się w komorze pomiarowej a ciśnieniem gazu osłonowego zamkniętym opakowaniu. W efekcie tego już nawet najmniejsze nieszczelności zgrzewów doprowadzajądo uwolnienia się z opakowania zawierającej CO2 atmosfery. W efekcie tego w komorze pomiarowej wzrastastężenie CO2, które jest natychmiast wykrywane przez bardzo czuły sensor pomiarowy.

Po każdym cyklu kontrolnym (do 15 taktów w ciągu minuty) komora pomiarowa zostaje wentylowana, aprodukty przesyłane do następnego etapu technologicznego. W przypadku wykrycia nieszczelności wykorzy-stując dostępne zestyki beznapięciowe można uaktywnić wiele opcji dalszego postępowania, np. załączeniealarmów ostrzegawczych i / lub skierowanie produktów na osobnątaśmę z produktami wybrakowanymi itp.

Zalety:

 • krótki czas reakcji
 • wysoka wydajność (maks. 15 taktów / min.)
 • do opakowań pojedynczych i zbiorczych
 • różne wymiary komór pomiarowych
 • do sprawdzania opakowań wykonanych z różnych materiałów
 • bez konieczności kalibracji
 • prosta, intuicyjna obsługa nie wymagająca specjalnie przeszkolonego personelu
 • przyjazny dla użytkownika przesył parametrów procesowych poprzez wbudowany procesor PLClub komputer
 • wygodne zarządzanie i przetwarzanie danych w celuzapewnienia optymalnej dokumentacji kontrolnej
 • transfer danych pomiarowych via Ethernet
 • bryzgoszczelna obudowa ze stali nierdzewnej umożliwiająca zachowanie odpowiedniej higieny

Uwaga! Urządzenie nie nadaje się do kontroli opakowań zawierających zawartość O2 powyżej 20,9% (na przykład świeże mięso).

Inne modele, opcje i akcesoria dostępne naspecjalne zamówienie.

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny