Mieszalnik gazów KM20-100_3ME Ex

Mieszalnik dla 3 palnych gazów, do poboru zmieszanych gazów przy znacznej zmienności objętości

 • wysokiej jakości mieszalnik gazów od lidera światowego rynku
 • nieograniczona regulacja nastaw mieszanki
 • pobór mieszanki gazów możliwy w tempie od zera do maks. wydajności
 • niewrażliwość na wahania ciśnienia dostarczanego gazu
 • możliwy przerywany pobór mieszanki gazów
 • system działa wyłącznie przy odpowiedniej pojemności zbiornika buforowego

  Karta katalogowa Pobierz
  Prośba o ofertę

  Informacja

  Mieszalniki do mieszania 2 lub 3 gazów znajdujące zastosowaniew wielu aplikacjach charakteryzujących się dużymi wahaniami w poborach wytworzonej mieszaniny gazowej.
  Wydajność od 0 do ok. 544 Nl/min.
  Dokładną wartość przepływu prosimy odczytać z tabelprzepływu umieszczonych na następnej stronie.
  Uwaga: Mieszalnik musi być połączony z odpowiedniej wielkości ciśnieniowym zbiornikiem wyrównawczym (w zależnościod wydajności od 20 do 100 litrów).

  Prosta obsługa:

  • bezstopniowa nastawa składu mieszanki przy pomocy proporcjonalnego zaworu mieszającego (-2ME) wzgl. trzech zaworów dozujących (-3ME) ze skaląprocentową
  • pobór mieszanki możliwy w granicach od zera domaksymalnej wydajności mieszalnika

  Wysoki stopień bezpieczeństwa procesu:

  • niezależnie od wahań ciśnienia gazów wlotowychdzięki zastosowaniu reduktorów równoprężnych
  • możliwe zasilanie niezależne od zmieniającej sięliczby pracujących urządzeń
  • zamykane drzwiczki frontowe w celu zabezpieczenianastaw mieszalnika
  • bryzgoszczelna obudowa ze stali nierdzewnej

  Opcje:

  • przy zastosowaniu gazów palnych jako wersja Ex zosobną szafą sterowniczą
  • moduł alarmowy AM3: zintegrowany monitoringciśnień wejściowych z cyfrowym wyświetlaniem wartości ciśnień (z analogowymi przetwornikami ciśnienia) oraz alarmem optycznym, ustawialnymi progami alarmowymi, obligatoryjnie z potwierdzaniem alarmów, ochroną alarmów oraz interfejsem do kontroli zewnętrznych alarmów itp.
  • zintegrowany analizator gazów w celu kontroli poprawności pracy mieszalnika i tworzenia odpo-wiedniej dokumentacji kontrolnej
  • zabudowa mieszalnika na specjalnej platformie montażowej ciśnieniowego zbiornika wyrównaw-czego w celu łatwego montażu w miejscu instalacjimieszalnika

  Inny rodzaj wykonania i osprzęt dostępny naspecjalne zamówienie. Przy zamówieniach lub zapytaniach ofertowychprosimy podać media gazowe!

  Nasze mieszalniki gazu zawsze dostosowane są do potrzeb klienta. Prosimy o podanie Państwa specyfikacji; zrealizujemy je.

  Akcesoria

  Kontrola ciśnienia wlotowego za pomocą modułu alarmowego AM3

  Kontrola ciśnienia wlotowego za pomocą modułu alarmowego AM3

  Stała kontrola ciśnienia wlotowego, zapewniająca optymalną jakość i ekonomikę produkcji

  Liniowy analizator gazów

  Liniowy analizator gazów

  Moduł zewnętrzny do ciągłego pomiaru mieszanin gazowych, np. dla CO2, O2, H2, He

  Stacja przełączania

  Stacja przełączania

  Jednostka sterująca i przełączająca, umożliwiająca przełączanie mieszalników gazów, zapewniająca nieprzerwany przepływ gazu

  Zbiorniki buforowe

  Zbiorniki buforowe

  Zbiorniki buforowe ze stali lub stali nierdzewnej na mieszanki gazowe

  Krzysztof Czerwinski

  Zadzwoń do nas!

  Krzysztof Czerwinski

  +48 71-352 28 56

  Prośba o ofertę
  Kontakt zwrotny