MDE_MFC do układu dostarczania gazu do palnika

System mieszający, dostarczający mieszankę 2 lub więcej gazów do palników lub innych urządzeń

 • wysokiej jakości mieszalnik gazów od lidera światowego rynku
 • pomiary bezpośrednio w linii przepływu gazu; nowa technologia czujników CMOS umożliwia bardzo szybką stabilizację przepływu w momencie pojawienia się zakłóceń w przepływie
 • skrócony czas konfiguracji dzięki doskonałej powtarzalności nastaw parametrów
 • zintegrowana technologia bezpieczeństwa firmy WITT, chroniąca przed cofnięciem się płomienia
 • zdalne sterowanie poprzez jednostki SPS, PC lub WITT
 • opcjonalnie: interfejs profibus, zapewniający łatwą integrację z systemami sterowania

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Mieszalniki i dozowniki gazów MDE-MFC przeznaczone są do mieszania i dozowaniagazów palnych, powietrza i / lub tlenu i zostały skonstruowane specjalnie na potrzeby palników zasilanych gotowymi mieszankami.

Zalety:

 • szybka korekta zaistniałych zmian nastaw poprzez:
  - pomiar bezpośrednio w strumieniu przepływu gazu
  - zastosowanie zaawansowanej technologii CMOS
 • niezawodna powtarzalność parametrów procesowych gwarancją obniżenia ilości wybrakowanej produkcjiszczególnie w początkowej fazie procesu
 • wysoka stabilizacja nastaw dzięki zastosowaniu kom-pensacji zmieniających się wartości ciśnienia, tempera-tury, nastaw palnika itp.
 • zintegrowane bezpieczniki gazowe chronią przedskutkami cofnięcia gazu i płomienia do zasilających instalacji gazowych oraz personel obsługujący
 • zdalne sterowanie poprzez PLC, PC lub kompatybilne systemy produkcji WITT – AWS lub GC50
 • krótki czas dokonywania zmian nastaw wartości proce-sowych dzięki wcześniej zdefiniowanym parametrom
 • płynna zmiana nastaw płomienia w trakcie trwania procesu
 • kontrola jakości oraz kosztów produkcji dzięki dokładnej rejestracji ilości zużycia poszczególnych gazów w trakcietrwania procesu
 • łatwa integracja w nowoczesne systemy sterujące,opcjonalnie dostępne wersje umożliwiające podłączeniedo magistrali P-Bus
 • automatyczna kalibracja do szybkiej i dokładnej regulacjiprzepływu
 • proste łączenie kilku modułów MDE-MFC i innychniezbędnych komponentów w kompletne systemymieszająco dozujące
  -niewielkie prace montażowe
  -znacząca redukcja kosztów instalacyjnych
  -niewielkie zapotrzebowanie na powierzchnię montażową

Nasze mieszalniki gazu zawsze dostosowane są do potrzeb klienta. Prosimy o podanie Państwa specyfikacji; zrealizujemy je.

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny