MDV do palników z mieszaniem dyszowym

System pomiarowy MDV, zaprojektowany specjalnie dla palników z mieszaniem dyszowym

 • wysokiej jakości mieszalnik gazów od lidera światowego rynku
 • elastyczne rozmieszczenie zaworów dozujących (2 lub 3 gazy)
 • konstrukcja modularna umożliwia późniejsze zmiany parametrów urządzenia, np. pojemności lub liczby palników
 • wszystkie parametry można regulować bezpośrednio przy palnikach
 • skrócony czas konfiguracji dzięki doskonałej powtarzalności nastaw parametrów
 • zintegrowana technologia bezpieczeństwa firmy WITT, chroniąca przed cofnięciem się płomienia

  Karta katalogowa Pobierz
  Prośba o ofertę

  Informacja

  Dozowniki gazów MDV przeznaczone do dozowania gazów palnych, powietrza i / lub tlenu. Urządzenia te zostały specjalnie skonstruowane do aplikacji, w których wykorzystywanesą palniki z zewnętrznym system mieszania gazów.

  Zalety:

  • elastyczny układ 2 lub 3 zaworów dozujących zapewniający zasilanie linii produkcyjnych w różnekombinacje mediów gazowych
  • ze względu na modułową konstrukcję dozowników zmieniające się ustawienia maszyny produkcyjnej (wydajność, ilość palników) umożliwiają dowolnązmianę w konfiguracji zaworów dozujących
  • zdefiniowany układ zaworów dozujących ułatwiazmianę parametrów procesowych mając jednocze-śnie ciągłą kontrolę wzrokową nad palnikiem
  • perfekcyjna powtarzalność ustawionych wartości, regulacja płomienia palnika może się odbywać wcyklach przestojowych linii produkcyjnej, pozwalająctym samym na redukcję kosztów związanych z prze-zbrajaniem maszyny i zminimalizowanie wybrakowa-nej produkcji
  • bardzo prosty układ montażowy zaworów bez jakie-gokolwiek orurowania, uchwytów, a także obudówredukuje koszty instalacyjne
  • zintegrowane bezpieczniki gazowe chronią przedskutkami cofnięcia gazu i płomienia do zasilającychinstalacji gazowych oraz personel obsługujący


  Przy składaniu zapytania ofertowego prosimy podaćilość i wielkość palników oraz rodzaje stosowanychgazów!

  Nasze mieszalniki gazu zawsze dostosowane są do potrzeb klienta. Prosimy o podanie Państwa specyfikacji; zrealizujemy je.

  Krzysztof Czerwinski

  Zadzwoń do nas!

  Krzysztof Czerwinski

  +48 71-352 28 56

  Prośba o ofertę
  Kontakt zwrotny