Zestaw zabezpieczający 645/FN40

Komplet 2 lub 4 zapór płomieniowych FN40 ułożonych równolegle, zabezpieczających przed efektami rozkładu wybuchowego acetylenu w rurach niskociśnieniowych, przystosowany do przepływów u dużym natężeniu

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa [FA], zawór odcinający temperaturowy [TV]
 • zatrzymuje rozkład wybuchowy acetylenu dzięki szybkozamykającemu zaworowi tłoczkowemu ciśnieniowemu
 • każda komplet jest badany przed dostarczeniem do klienta
 • 470 X 260 mm, 46 kg
 • Q = ok. 560 m³/h (przepływ swobodny)

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

2 lub 4 równolegle połączone bezpieczniki gazowe typu FN40.
Moduł bezpiecznikowy firmy WITT do niezawodnej ochrony przed rozkładem acetylenu. Przewidziane do zastosowania w instalacjach charakteryzujących się dużą wydajnością. Sprawdzane 100% produkcji.

Zalety

 • wykonana ze stali chromoniklowej zapora płomieniowa FA zatrzymuje niebezpieczny w skutkach wybuchowy rozpad acetylenu niezależnie od kierunku, z którego będzie się on pojawiał
 • zapora płomieniowa FA wykonana ze spieku stali chromoniklowej zatrzymuje i wygasza cofnięcie się płomienia
 • zapora termiczna TV wygasza powstały płomień

Zastosowanie

 • jako zapora płomieniowa w rurociągach średniego ciśnienia instalacji acetylenowych zasilanych z baterii butli lub wiązek spełniająca wymogi przepisów TRAC 206 nr 5.35 i DIN EN ISO 14114
 • jako elementy zabezpieczające pętlowe rurociągi przesyłowe i ich rozgałęzienia
 • montaż w rurociągach przesyłowych / stacjach redukcji ciśnienia może odbywać się w każdej pozycji
 • temperatura otoczenia / pracy nie powinna przekraczać 60 °C

Konserwacja

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola pod kątem prawidłowego funkcjonowania
 • demontaż modułu bezpiecznikowego może być przeprowadzany jedynie przez producenta

Opcje

 • przyłącza kołnierzowe (rozmiary nominalne 32 - 65)
 • przyłącza: dwustronny gwint wewnętrzny (G; NPT; Rc)

Normy / przepisy

Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 2014/68/UE
Znakowanie CE zgodnie z dyrektywa 2014/68/UE

Pobierz

Tutaj znajdziesz wszytskie pliki do pobrania

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny