Bezpiecznik gazowy 270N/NU

Bezpiecznik gazowy, certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 5175-1, przystosowany do przepływów o bardzo wysokim natężeniu

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa [FA], zawór zwrotny [NV], zawór odcinający temperaturowy [TV]
 • każdy bezpiecznik przebadany w 100%
 • 62 x 131-160 mm, 1 400-1 700 g
 • paliwa gazowe (inne niż acetylen) maks. 371 m³/h (przepływ swobodny)
 • tlen maks. 164 m³/h (przepływ swobodny)

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Bezpieczniki gazowe WITT 270 N wykonane i sprawdzane zgodnie z normą DIN EN ISO 5175-1 skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia się gazu lub pojawienia się płomienia w chronionej części instalacji. Sprawdzane 100% produkcji.

Najlepsze bezpieczniki gazowe na świecie:

 • zatrzymują i wygaszają cofniecie się płomienia poprzez zaporę płomieniową FA wykonaną ze spieku stali
 • wygaszają powstały płomień poprzez zaporę termiczną TV
 • zapobiegają powrotnemu przepływowi gazu i tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek gazowych w sieci zasilającej poprzez zastosowanie zaworów zwrotnych NV

Zastosowanie:

 • bezpieczniki posiadają dopuszczenie DVGW i stosuje się jako urządzenia zabezpieczające sieć instalacyjną przed cofnięciem gazu i płomienia (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz. U. nr 40 poz. 470 z dnia 27.04.2000 r., a także BGV D1, § 9) oraz urządzenia do procesów termicznych (EN 746 część 2).
 • montaż możliwy w każdym położeniu
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 60 °C

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola bezpieczników pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego, odpowiedniego przepływu oraz szczelności do atmosfery
 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenia kontrolne oraz instrukcje przeprowadzania prób
 • demontaż bezpieczników może być przeprowadzane jedynie przez producenta

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 2014/68/WE
Znakowanie CE zgodnie z: dyrektywa 2014/68/WE

Akcesoria

Złącza rurowe

Złącza rurowe

Do bezpieczników gazowych 270N/NU i 623N/NU oraz zaworu zwrotnego (model 70)

Urządzenie kontrolne 722

Urządzenie kontrolne 722

Do corocznego badania bezpieczników gazowych i zaworów zwrotnych firmy WITT

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny