Bezpiecznik gazowy F53N/H-ES

Wysokociśnieniowy bezpiecznik gazowy ze stali nierdzewnej, certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 5175-1, bez zaworu zwrotnego

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa [FA], zawór odcinający temperaturowy [TV]
 • każdy bezpiecznik przebadany w 100%
 • doskonały również do stosowania z gazami korozyjnymi
 • 25,5 x 68 mm, 207 g
 • przydatne np. do tlenu o ciśnieniu maks. 10 bar

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Suche bezpieczniki gazowe wykonane zgodnie z normą PN DIN EN ISO 5175-1 skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu lub pojawienia się płomienia w chronionej części instalacji. Sprawdzane 100% produkcji.

Najlepsze elementy zabezpieczające na świecie!

Zalety:

 • zatrzymują i wygaszają cofnięcie się płomienia poprzez zaporę płomieniową FA ze spieku stali chromoniklowej
 • wygaszają powstały płomień poprzez zaporę termiczną TV
 • zapobiegają powrotnemu przepływowi gazu i tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek gazowych w sieci zasilającej poprzez zastosowanie zaworów zwrotnych NV
 • zastosowane filtry wlotowe skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami z sieci zasilającej pozwalając na długotrwałe użytkowanie (RF53N-ES)

Zastosowanie:

 • suche bezpieczniki gazowe chronią przed skutkami cofnięcia gazu (RF53N-ES) i płomienia w instalacjach gazowych
 • bezpieczniki bez zaworu zwrotnego (F53N-ES) stosowane są w przypadku występowania niewielkiego nadciśnienia, np. przed lub za analizatorami gazów
 • w instalacjach z gazami żrącymi w przemyśle chemicznym, laboratoriach lub technice procesowej
 • montaż może następować w dowolnym położeniu
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 70 °C
 • gazy: gaz ziemny, gaz płynny, wodór, etylen (więcej na życzenie)

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzona kontrola bezpieczników pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego, odpowiedniego przepływu oraz szczelności do atmosfery
 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenie do przeprowadzania wymienionych prób
 • demontaż bezpieczników może być przeprowadzany jedynie przez producenta. Wymiana filtra wlotowego dopuszczalna jest przez użytkownika

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001
Oczyszczone do użytkowania z tlenem zgodnie z EIGA IGC Doc 13/12/E: Oxygen Pipeline and Piping Systems

Uwaga: Modele bezpieczników RF53N oraz F53N mogą być stosowane do gazów palnych i tlenu.

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny