Bezpiecznik gazowy RF85-20N-ES

Standardowy bezpiecznik gazowy ze stali nierdzewnej, certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 5175-1, przystosowany do przepływów o wysokim natężeniu

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa [FA], zawór odcinający temperaturowy [TV], zawór zwrotny [NV]
 • każdy bezpiecznik przebadany w 100%
 • doskonały również do stosowania z gazami korozyjnymi
 • 62 x 131/137 mm, 1 400-1 500 g
 • powietrze maks. 360 m3/h (przepływ swobodny)

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Suche bezpieczniki gazowe wykonane zgodnie z normą PN DIN EN ISO 5175-1 skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu lub pojawienia się płomienia w chronionej części instalacji. Sprawdzane 100% produkcji.

Zalety:

 • zatrzymują i wygaszają cofnięcie się płomienia poprzez zaporę płomieniowa FA ze spieku stali chromoniklowej
 • wygaszają powstały płomień poprzez zaporę termiczną TV
 • zapobiegają powrotnemu przepływowi gazu i tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek gazowych w sieci zasilającej poprzez zastosowanie zaworów zwrotnych NV
 • zastosowane filtry wlotowe skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami z sieci zasilającej pozwalając na długotrwałe użytkowanie

Zastosowanie:

 • suche bezpieczniki gazowe chronią przed skutkami cofnięcia gazu i płomienia w instalacjach gazowych
 • w instalacjach z gazami żrącymi w przemyśle chemicznym, laboratoriach lub technice procesowej
 • w punktach poboru gazu lub przy rampach butlowych charakteryzujących się dużą wydajnością, np. w przypadku zasilania maszyn do cięcia gazowego
 • montaż może następować w dowolnym położeniu
 • przyłączanie więcej niż jednego palnika do bezpiecznika jest niedozwolone
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 60 °C
 • gazy: acetylen, gaz ziemny, gaz płynny, wodór, tlen, sprężone powietrze, etylen (więcej na życzenie)

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola bezpieczników pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego, odpowiedniego przepływu oraz szczelności do atmosfery
 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenie do przeprowadzania wymienionych prób
 • demontaż bezpieczników może być przeprowadzany jedynie przez producenta. Wymiana filtra wlotowego dopuszczalna jest przez użytkownika

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001
Znakowanie CE zgodnie z: dyrektywa 2014/68/WE

Uwaga: Modele bezpieczników RF85-20N oraz RF85-30N mogą być stosowane do gazów palnych i tlenu.

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny