Bezpieczniki gazowe do propylenu

Bezpieczniki gazowe o różnych parametrach użytkowych, certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 5175-1

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa [FA], zawór odcinający temperaturowy [TV], zawór zwrotny [NV]
 • każdy bezpiecznik przebadany w 100%
 • przeznaczone do głównych punktów poboru gazu, butli o wysokim natężeniem przepływu i palników spawalniczych

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Suche bezpieczniki gazowe wykonane zgodnie z normą PN DIN EN ISO 5175-1 skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu lub pojawiającego się płomienia w chronionej części instalacji. Sprawdzane 100% produkcji.

Najlepsze bezpieczniki gazowe na świecie:

 • duża powierzchnia zapory płomieniowej FA wykonanej ze stali nierdzewnej zatrzymuje niebezpieczne cofnięcie się płomienia w każdym kierunku
 • zapora termiczna TV zapobiega wzrostowi temperatury do niebezpiecznego poziomu przy wielokrotnych cofnięciach się płomienia (oprócz E460)
 • zastosowane zawory zwrotne NV zapobiegają powrotnemu przepływowi gazu i tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek gazowych w sieci zasilającej
 • zastosowanie filtra na wlocie bezpiecznika chroni go przed brudem oraz zanieczyszczeniami, wydłużając jego żywotność (tylko RF53N, 85-10, 85-30)

Zastosowanie:

 • suche bezpieczniki gazowe chronią przed negatywnymi skutkami cofnięcia gazu i płomienia (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)
 • w punktach poboru gazu lub przy rampach butlowych charakteryzujących się dużą wydajnością
 • zasilanie maszyn do cięcia gazowego: Model E460
 • bezpieczniki gazowe firmy WITT mogą być montowane w dowolnym położeniu
 • przyłączanie więcej niż jednego palnika do bezpiecznika jest niedozwolone
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 60 °C

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego oraz szczelności do atmosfery
 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenie do przeprowadzania wymienionych prób
 • demontaż zaworów zwrotnych może być przeprowadzany jedynie przez producenta. Wymiana filtra wlotowego dopuszczalna jest przez użytkownika

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 97/23/WE
Znakowanie CE zgodnie z: dyrektywa 97/23/WE

Pobierz

Tutaj znajdziesz wszytskie pliki do pobrania

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny