Gazowe zawory zwrotne 70 / 70U

Zawór zwrotny zapobiegający przedostawaniu się niepożądanych mieszanin gazów, przystosowany do przepływów o natężeniu do 1 120 m3/h (powietrze) i ciśnienia maks. 16 bar, do stosowania w zakładach zajmujących się obróbką cieplną, normą EN 746-2, G 3/4 - G

 • element zabezpieczający: zawór zwrotny [NV]
 • każdy zawór zwrotny przebadany w 100%
 • DIN EN ISO 5175-2
 • zabezpiecza przed cofaniem się płomienia, przystosowany do mieszanin gazów i sprężonego powietrza
 • bardzo niskie ciśnienia otwarcia (śr. 4 mbar), niezwykle mały spadek ciśnienia
 • 62 x 137 x 160 mm, 1 255-1 679 g

 

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Zawory zwrotne skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu.
Sprawdzane 100% produkcji.

Zalety

 • zapobiegają tworzeniu się niepożądanych mieszanin gazowych – poprzez zawór zwrotny
 • gwarantują minimalne spadki ciśnienia – dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu membranowego o niewielkim ciśnieniu otwarcia (ok. 4 mbar)
 • długi okres użytkowania zapewniony dzięki zastosowaniu płomieniowego wykonanego ze spieku brązu, który chroni zawór przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia płomienia
 • szeroki zakres zastosowania – przeznaczenie dla wielu gazów technicznych
 • ograniczenie prac projektowych – montaż w dowolnym położeniu

Zastosowanie

  • zawory zwrotne chronią przed skutkami cofnięcia gazu w urządzeniach i rurociągach gazowych. Dopuszczalne jest zastosowanie w przypadkach opisanych w normie PN EN 746-2
  • zawór zwrotny testowany zgodnie z DIN EN ISO 5175-2. Mogą być również używane jako urządzenie zabezpieczające przed cofnięciem się płomienia (wg procedur opisanych w DIN EN ISO 5175-1 punkt 6.7) w procesach spalania gazu ziemnego / LPG z powietrzem
  • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 70 °C

Konserwacja

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego oraz szczelności do atmosfery
 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenie do przeprowadzania wymienionych prób
 • demontaż zaworów zwrotnych i ich ponowny montaż może być przeprowadzane jedynie przez producenta

Normy / przepisy

Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 2014/68/WE
Znakowanie CE zgodnie z dyrektywa 2014/68/WE
Zaprojektowany do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 13/20 i CGA G-4.4: Rurociągi i instalacje tlenowe
Oczyszczone do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 33/18 i CGA G-4.1: Czyszczenie sprzętu do kontaktu z tlenem

Akcesoria

Urządzenie kontrolne 722

Do corocznego badania bezpieczników gazowych i zaworów zwrotnych firmy WITT

Złącza rurowe

Do bezpieczników gazowych 270N/NU i 623N/NU oraz zaworu zwrotnego (model 70)

Złącza

Do przyłączania węży lub rur (PN 10)

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny