Zawór zwrotny NV2000

Zawór zwrotny zapobiegający powstawaniu niepożądanych mieszanin gazów, przystosowany do przepływów o natężeniu do 26 800 m3/h (powietrze), do stosowania w zakładach zajmujących się obróbką cieplną, certyfikowany zgodnie z normą EN 746-2, DN 80-200

 • element zabezpieczający: zawór zwrotny [NV]
 • każdy zawór zwrotny przebadany w 100%
 • bardzo niskie ciśnienia otwarcia (śr. 5 mbar), niezwykle mały spadek ciśnienia
 • filtr zanieczyszczeń (100 μm) na wlocie gazu
 • możliwość zamocowania w dowolnym miejscu i/lub kierunku ustawienia
 • PN EN 746-2
 • 320-340 x 393-450 mm, 50 kg

  Karta katalogowa Pobierz
  Prośba o ofertę

  Informacja

  Zawory zwrotne skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu.
  Sprawdzane 100% produkcji.

  Zalety:

  • zapobiegają tworzeniu się niepożądanych mieszanin gazowych – poprzez zawór zwrotny
  • gwarantują minimalne spadki ciśnienia – dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu membranowego o niewielkim ciśnieniu otwarcia (model NV2000 – ok. 5,0 mbar)
  • minimalne nieszczelności – poprzez zastosowanemu uszczelnianiu elastomerami
  • długi okres użytkowania zapewniony dzięki zastosowaniu siatkowych filtrów wlotowych wykonanych ze stali nierdzewnej (100 μm)
  • szeroki zakres zastosowania – przeznaczenie dla wielu gazów technicznych
  • ograniczenie prac projektowych – montaż w dowolnym położeniu (NV800)

  Zastosowanie:

  • zawory zwrotne chronią przed skutkami cofnięcia gazu w urządzeniach i rurociągach gazowych. Dopuszczalne jest zastosowanie w przypadkach opisanych w normie PN EN 746-2
  • zawór NV2000 do zabudowy w osi pionowej, przepływ gazu od dołu ku górze
  • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 70 °C

  Konserwacja:

  • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego oraz szczelności do atmosfery
  • demontaż zaworów zwrotnych i ich ponowny montaż może być przeprowadzane jedynie przez producenta

  Normy / przepisy
  Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 2014/68/WE
  Znakowanie CE zgodnie z: dyrektywa 2014/68/EUWE
  Zaprojektowany do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 13/20 i CGA G-4.4: Rurociągi i instalacje tlenowe
  Oczyszczone do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 33/18 i CGA G-4.1: Czyszczenie sprzętu do kontaktu z tlenem

  Pobierz

  Tutaj znajdziesz wszytskie pliki do pobrania

  Krzysztof Czerwinski

  Zadzwoń do nas!

  Krzysztof Czerwinski

  +48 71-352 28 56

  Prośba o ofertę
  Kontakt zwrotny