Zawór zwrotny NV800

Zawór zwrotny zapobiegający przedostawaniu się niepożądanych mieszanin gazów, przystosowany do przepływów o natężeniu do 14 000 m3/h (powietrze), DN 80

 • element zabezpieczający: zawór zwrotny [NV]
 • każdy zawór zwrotny przebadany w 100%
 • DIN EN ISO 5175-2
 • zabezpiecza przed cofaniem się płomienia, przystosowany do mieszanin gazów i sprężonego powietrza
 • gwarantuje minimalne spadki ciśnienia dzięki zastosowaniu złożonego zespołu zaworu o niskich ciśnieniach otwarcia (śr. 6-8 mbar)
 • filtr zanieczyszczeń (100 μm) na wlocie gazu
 • możliwość zamocowania w dowolnym miejscu i kierunku ustawienia
 • 200 x 350 mm, 20 kg

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Zawory zwrotne skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu.
Sprawdzane 100% produkcji.

Zalety:

 • zapobiegają tworzeniu się niepożądanych mieszanin gazowych – poprzez zawór zwrotny
 • gwarantują minimalne spadki ciśnienia – dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu membranowego o niewielkim ciśnieniu otwarcia (model NV800 – 6,0 do 8,0 mbar, model NV2000 – ok. 5,0 mbar)
 • minimalne nieszczelności – poprzez zastosowanemu uszczelnianiu elastomerami
 • długi okres użytkowania zapewniony dzięki zastosowaniu siatkowych filtrów wlotowych wykonanych ze stali nierdzewnej (100 μm)
 • szeroki zakres zastosowania – przeznaczenie dla wielu gazów technicznych
 • ograniczenie prac projektowych – montaż w dowolnym położeniu (NV800)

Zastosowanie:

 • zawory zwrotne chronią przed skutkami cofnięcia gazu w urządzeniach i rurociągach gazowych. Dopuszczalne jest zastosowanie w przypadkach opisanych w normie PN EN 746-2
 • zawór zwrotny testowany zgodnie z DIN EN ISO 5175-2. Mogą być również używane jako urządzenie zabezpieczające przed cofnięciem się płomienia (wg procedur opisanych w DIN EN ISO 5175-1 punkt 6.7) w procesach spalania gazu ziemnego z powietrzem (tylko NV800)
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 70 °C

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego oraz szczelności do atmosfery
 • demontaż zaworów zwrotnych i ich ponowny montaż może być przeprowadzane jedynie przez producenta

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 2014/68/WE
Znakowanie CE zgodnie z: dyrektywa 2014/68/WE
Zaprojektowany do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 13/20 i CGA G-4.4: Rurociągi i instalacje tlenowe
Oczyszczone do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 33/18 i CGA G-4.1: Czyszczenie sprzętu do kontaktu z tlenem

Pobierz

Tutaj znajdziesz wszytskie pliki do pobrania

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny