Automatyczne włączanie zapasowych źródeł zasilania

Dokładniejsze i bardziej niezawodne rozwiązanie za niższą cenę

Unikalna konstrukcja i wydajność kołpakowych reduktorów ciśnienia firmy WITT umożliwia płynne włączanie zapasowych źródeł zasilania. Jest to rozwiązanie znacznie prostsze i tańsze niż poprzednie za ułamek jego ceny. Poprawiono także wydajność i niezawodność.

Elementy związane z bezpieczeństwem

Przy elementach o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, które wymagają gazów skroplonych, w celu zachowania ciągłości zasilania konieczne jest posiadanie zapasowego źródła zasilania. Niezbędne jest, by zapasowe zasilanie włączało się automatycznie zawsze wtedy, gdy podstawowe przestanie działać. Tak samo jest w przypadku, gdy podstawowym źródłem zasilania jest generator gazu typu PSA lub membranowego.

W zastosowaniach przemysłowych, np. przy gazach oczyszczających i osłonowych w zakładach chemicznych, podstawowym źródłem zasilania może być generator azotu (PSA lub membranowy). Jeśli generator ulegnie awarii lub jest w trakcie konserwacji, zapasowe zasilanie (często zbiornik kriogeniczny z układem parownic) musi natychmiast włączać się automatycznie.

Podobnie w zastosowaniach przemysłowych wymagających dodatkowych dostaw w celu uzupełnienia zasilania pierwotnego, potrzebny jest mechanizm zapewniający uruchomienie dodatkowego źródła w odpowiednim momencie.

W zastosowaniach związanych z tlenem medycznym w dużych szpitalach z oddziałami intensywnej opieki medycznej stosuje się centralne zaopatrzenie w tlen i niezbędne są systemy rezerwowe. Podstawowym źródłem może być generator tlenu i zapasowy zbiornik kriogeniczny lub zespół butli. W każdym przypadku zasilanie zapasowe musi być gotowe do płynnego włączenia.

Obecne rozwiązania w zakresie włączania zapasowych źródeł zasilania są drogie, a ich niezawodność ograniczona

Dotychczasowe rozwiązania oparte są na przetwornikach ciśnienia i zaworach regulacji ciśnienia. Rozwiązania te wymagają drogiego sprzętu, a ich instalacja dużego nakładu czasu. Jeszcze bardziej skomplikowanymi czyni je fakt, że wymagają one zasilania energią elektryczną i układów pneumatycznych, co pociąga za sobą konieczność konserwacji. Ta złożoność oznacza, że niezawodność tych urządzeń jest ograniczona.

Rozwiązanie WITT, zaaprobowane przez globalnego dostawcę gazu

Globalny dostawca gazu potwierdził, że kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT utrzymują ciśnienie wylotowe tak precyzyjnie, że zapewniają tańsze, dokładniejsze i bardziej niezawodne rozwiązanie dla zastosowań związanych
z bezpieczeństwem.

Ustawiony na ciśnienie wylotowe ułamek poniżej ciśnienia podstawowego źródła, regulator zapewnia niezbędny przepływ, gdy tylko spadnie ciśnienie pierwotne. Zawór zwrotny firmy WITT o bardzo niskim ciśnieniu otwarcia, umieszczony bezpośrednio pod kołpakowym reduktorem ciśnienia, chroni urządzenie przed nagłymi wzrostami ciśnienia w przypadku ponownego włączenia się podstawowego źródła zasilania.

Rozwiązania WITT są nie tylko o wiele tańsze pod względem kapitału i kosztów użytkowania od poprzednich, ale również dostarczane gotowe do użytku i opatrzone znakiem CE. Urządzenie nie wymaga układów pneumatycznych ani źródła energii. Czas uruchomienia na miejscu jest krótki.

Andrew Smart, Dyrektor Działu Sprzedaży gazowych urządzeń zabezpieczających w WITT dodaje:

„WITT może również projektować i montować systemy przenośne będące układami zapasowymi, w tym także zawory izolujące, zawory bezpieczeństwa i wszelkie inne funkcje zalecane przez klienta. Systemy te są oznaczone znakiem CE wraz z dokumentacją i indywidualnym certyfikatem oceny i testu TÜV”.

Zapoznaj się z naszą specjalistyczną ofertą produktów:

Kołpakowe reduktory ciśnienia

 

Tutaj można pobrać artykuł w formacie PDF:

Prospekt "Bezproblemowe, automatyczne włączanie zapasowych źródeł zasilania

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny