Ulubione

Oświadczenie o prywatności

 

Polityka prywatności

Nasza firma gromadzi dane użytkownika w sposób zgodny z postanowieniami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz w zgodności z wszelkimi innymi przepisami prawnymi, które dotyczą ochrony danych osobowych i obowiązują w Niemczech. Niniejszy dokument określa, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, jakie rodzaje danych przetwarzamy oraz jaki jest cel naszych działań odnośnie do ww. danych. Dostęp do polityki prywatności można uzyskać w dowolnym momencie za pośrednictwem witryny internetowej naszej firmy.

Przekazywanie danych dotyczących systemu i logowania

Dane, które zostają automatycznie przesłane na nasz serwer w momencie wejścia na witrynę internetową firmy (zgodnie z ustawieniami używanej przeglądarki), obejmują:


• datę i godzinę wejścia na naszą witrynę internetową
• adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie
• plik strony, do której dostępu zażądał użytkownik
• ilość przekazanych danych
• rodzaj i wersję przeglądarki
• nazwę systemu operacyjnego użytkownika
• aktualny adres IP użytkownika

Dane użytkowników witryny internetowej naszej firmy są przechowywane w odrębnej, przeznaczonej wyłącznie do tego celu lokalizacji. Nasza firma nie powiązuje w żaden sposób ww. danych z pozostałymi danymi, w związku z czym określenie tożsamości poszczególnych użytkowników przy użyciu ww. danych nie jest możliwe. Powyższe dane wykorzystywane są w celach aktualizacji systemu i prowadzenia statystyk. Dane, które nie znajdują dalszego zastosowania w ww. celach, są regularnie usuwane.

Dane użytkowników wchodzących w stosunek umowny z firmą

Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem, a naszą firmą lub jeśli oparta na umowie relacja będzie rozwijana lub jej status miałby zostać w jakikolwiek sposób zmieniony, nasza firma będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Informacje tego typu nie będą udostępniane bądź przekazywane stronom trzecim, o ile nie zażąda tego właściwy organ administracji publicznej lub o ile nie zaistnieje taka konieczność w wyniku obowiązywania stosownych przepisów prawnych.

Dane dotyczące użytkowania serwisu

Nasza firma gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu doskonalenia serwisu internetowego firmy. Dane tego typu obejmują:
• informacje umożliwiające identyfikację
• czas rozpoczęcia i zakończenia korzystania z witryny
• zakres korzystania z witryny

Nasza firma może tworzyć profile użytkowania i nadawać im nazwy w postaci pseudonimów w celach reklamowych, a także w celu badania rynku i organizacji serwisu internetowego w oparciu o potrzeby użytkowników. Użytkownik ma prawo nie udzielić zgody na wykorzystywanie jego danych w wyżej określonych celach. Nasza firma nie może powiązać profilu użytkowania z danymi dotyczącymi właściciela danego pseudonimu. Informacje tego typu nie będą udostępniane bądź przekazywane stronom trzecim, o ile nie zażąda tego właściwy organ administracji publicznej lub o ile nie zaistnieje taka konieczność w wyniku obowiązywania stosownych przepisów prawnych.

Pliki cookies

Wykorzystujemy tzw. pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności oraz prostoty użytkowania naszego serwisu internetowego. Pliki cookies umożliwiają przechowywanie danych na komputerze użytkownika niniejszej witryny internetowej. Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak podjęcie tego działania może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny.

Pliki cookies umożliwiają nam przeanalizować, w jaki sposób użytkownik korzystał z naszej witryny internetowej. Informacje o użytkowaniu witryny, które zostają wygenerowane przy użyciu plików cookies, w które wlicza się także adres IP użytkownika, zostaną przesłane i zapisane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Adresy IP użytkowników niniejszej witryny internetowej podlegają anonimizacji. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby przechowywanie plików cookies na komputerze nie było możliwe, jednak prosimy zwrócić uwagę, że podjęcie takiej czynności może ograniczyć funkcjonalność witryny. Co więcej, użytkownik może także sprawić, aby dane generowane przy użyciu plików cookies oraz dane powstałe w wyniku użytkowania niniejszej strony (w co wlicza się także adres IP) nie były gromadzone ani przetwarzane przez Google – w tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Anonimizacja adresu IP

Adresy IP użytkowników, którzy korzystają z witryny na terenie Unii Europejskiej lub na terenie państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostają skrócone przez Google do ostatniego ciągu cyfr, w wyniku czego powiązanie przechowywanego przez Google adresu IP z określonym użytkownikiem staje się niemożliwe.

Google Remarketing

Niniejsza strona wykorzystuje Google Remarketing – świadczoną przez Google Inc. („Google”) usługę reklamową. Ww. technologię stosujemy w celu uatrakcyjnienia naszego serwisu internetowego. Pozwala ona dotrzeć do internautów, którzy wykazali zainteresowanie naszymi produktami, za pomocą reklam umieszczonych na witrynach internetowych naszych partnerów. Materiały reklamowe tego typu są zamieszczane na witrynach naszych partnerów w oparciu o technologię cookie oraz analizę zachowania użytkownika (patrz „Pliki cookies” wyżej). W tym wypadku zachowana jest kompletna anonimowość użytkownika. Nie przechowuje się żadnych danych osobowych, a profile indywidualnych użytkowników zawierających dane osobowe nie są gromadzone. Reklamy tego typu mogą pojawić się na witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, w tym na stronach Google. Podmioty zewnętrzne, w tym Google, przechowywują i wykorzystują pliki cookies, aby zamieścić odpowiednią reklamę po tym, jak dany użytkownik odwiedził niniejszą witrynę.

Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookies przez Google na stronie dezaktywacji usługi Google Advertisement. Użytkownik może także wyłączyć stosowanie plików cookies przez podmioty zewnętrzne na stronie dezaktywacji, która jest dostępna w witrynie Network Advertising Initiative. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych przez Google przy użyciu ww. metod i w ww. celach.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analityczną świadczoną przez Google, Inc. („Google”). Technologia Google Analytics wykorzystuje pliki cookies (patrz wyżej) wraz z anonimizacją adresu IP. Google wykorzystuje ww. informacje, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny internetowej, co pozwala sporządzić im raporty z aktywności użytkowników w danej witrynie oraz świadczyć inne usługi na rzecz operatora witryny internetowej, które dotyczą badania aktywności w witrynie i korzystania z internetu. Google nie powiązuje w żaden sposób adresu IP użytkownika z pozostałymi danymi przechowywanymi przez tę firmę. Obsługę plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Prosimy jednak zwrócić uwagę, że dezaktywacja plików cookies może skutkować w ograniczeniu funkcjonalności niniejszej witryny. Co więcej, użytkownik może sprawić, aby Google nie gromadziło i wykorzystywało jego danych (pliki cookies i adres IP) – w tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Użytkownik może wyłączyć obsługę Google Analytics na stronie dostępnej pod odnośnikiem zamieszczonym poniżej. Na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout dostępny jest tzw. plik opt-out cookie, który po zainstalowaniu uniemożliwi dalsze gromadzenie danych użytkownika.
Dalsze informacje dotyczące warunków i postanowień dotyczących ochrony danych osobowych oraz użytkowania są dostępne na stronach 2.google.com/analytics/terms/gb.html. Prosimy zauważyć, że na niniejszej witrynie internetowej kod Google Analytics został uzupełniony o element „gat._anonymizeIp();”, co zapewnia anonimowość zbieranych adresów IP (tzw. maskowanie IP).
Korzystamy z Google Analytics także po to, aby móc wykorzystywać dane z AdWords oraz Double-Click-Cookie dla celów statystycznych. Użytkownik witryny, który nie życzy sobie, aby jego dane były wykorzystywane w ww. zakresie i celach, może dokonać dezaktywacji przy użyciu Ad Managera (http://2.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).

Swoboda dostępu do informacji

Użytkownik serwisu internetowego naszej firmy ma prawo zażądać od nas informacji o danych, które przechowujemy i które dotyczą danego użytkownika. Informacje te mogą być przesłane na życzenie także drogą elektroniczną. Prawo do uzyskania tego typu informacji powinno być należycie uzasadnione.