Mieszalnik gazów KM20-100_3ME Ex

Mieszalnik dla 3 palnych gazów, do poboru zmieszanych gazów przy znacznej zmienności objętości

 • wysokiej jakości mieszalnik gazów od lidera światowego rynku
 • nieograniczona regulacja nastaw mieszanki
 • pobór mieszanki gazów możliwy w tempie od zera do maks. wydajności
 • niewrażliwość na wahania ciśnienia dostarczanego gazu
 • możliwy przerywany pobór mieszanki gazów
 • system działa wyłącznie przy odpowiedniej pojemności zbiornika buforowego

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Mieszalniki do mieszania 2 lub 3 gazów znajdujące zastosowaniew wielu aplikacjach charakteryzujących się dużymi wahaniami w poborach wytworzonej mieszaniny gazowej.
Wydajność od 0 do ok. 544 Nl/min.
Dokładną wartość przepływu prosimy odczytać z tabelprzepływu umieszczonych na następnej stronie.
Uwaga: Mieszalnik musi być połączony z odpowiedniej wielkości ciśnieniowym zbiornikiem wyrównawczym (w zależnościod wydajności od 20 do 100 litrów).

Prosta obsługa:

 • bezstopniowa nastawa składu mieszanki przy pomocy proporcjonalnego zaworu mieszającego (-2ME) wzgl. trzech zaworów dozujących (-3ME) ze skaląprocentową
 • pobór mieszanki możliwy w granicach od zera domaksymalnej wydajności mieszalnika

Wysoki stopień bezpieczeństwa procesu:

 • niezależnie od wahań ciśnienia gazów wlotowychdzięki zastosowaniu reduktorów równoprężnych
 • możliwe zasilanie niezależne od zmieniającej sięliczby pracujących urządzeń
 • zamykane drzwiczki frontowe w celu zabezpieczenianastaw mieszalnika
 • bryzgoszczelna obudowa ze stali nierdzewnej

Opcje:

 • przy zastosowaniu gazów palnych jako wersja Ex zosobną szafą sterowniczą
 • moduł alarmowy AM3: zintegrowany monitoringciśnień wejściowych z cyfrowym wyświetlaniem wartości ciśnień (z analogowymi przetwornikami ciśnienia) oraz alarmem optycznym, ustawialnymi progami alarmowymi, obligatoryjnie z potwierdzaniem alarmów, ochroną alarmów oraz interfejsem do kontroli zewnętrznych alarmów itp.
 • zintegrowany analizator gazów w celu kontroli poprawności pracy mieszalnika i tworzenia odpo-wiedniej dokumentacji kontrolnej
 • zabudowa mieszalnika na specjalnej platformie montażowej ciśnieniowego zbiornika wyrównaw-czego w celu łatwego montażu w miejscu instalacjimieszalnika

Inny rodzaj wykonania i osprzęt dostępny naspecjalne zamówienie. Przy zamówieniach lub zapytaniach ofertowychprosimy podać media gazowe!

Nasze mieszalniki gazu zawsze dostosowane są do potrzeb klienta. Prosimy o podanie Państwa specyfikacji; zrealizujemy je.

Akcesoria

Kontrola ciśnienia wlotowego za pomocą modułu alarmowego AM3

Stała kontrola ciśnienia wlotowego, zapewniająca optymalną jakość i ekonomikę produkcji

Liniowy analizator gazów

Moduł zewnętrzny do ciągłego pomiaru mieszanin gazowych, np. dla CO2, O2, H2, He

Stacja przełączania

Jednostka sterująca i przełączająca, umożliwiająca przełączanie mieszalników gazów, zapewniająca nieprzerwany przepływ gazu

Zbiorniki buforowe

Zbiorniki buforowe ze stali lub stali nierdzewnej na mieszanki gazowe

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny