Urządzenie kontrolne 722

Do corocznego badania bezpieczników gazowych i zaworów zwrotnych firmy WITT

 • jedno urządzenie do pełnego zakresu testów funkcjonalnych
 • oszczędność kosztów wynikająca z braku konieczności korzystania z firm zewnętrznych wykonujących testy/badania
 • zapewnia zgodność z wymaganiami prawa miejscowego dotyczącymi testów kontrolnych
 • zapobiega niepotrzebnej utylizacji starszych „podejrzanych” urządzeń, a co za tym idzie ich przedwczesnej wymianie
 • opcjonalnie: zacisk 743 z zestawem różnych króćców
 • wyłącznie do testowania produktów WITT

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Cofnięcia gazu lub płomienia, płynące z gazem zanieczyszczenia oraz inne naprężenia mechaniczne mogą prowadzić do spadku wydajności oraz zakłócenia prawidłowego funkcjonowania bezpieczników i zaworów gazowych. Z tego względu do obowiązków użytkowników tych urządzeń należy przeprowadzanie okresowych badań kontrolnych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: Dziennik Ustaw nr 135 pozycja 1269 z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych).

Zalety:

 • atrakcyjne cenowo – sprawdzania można dokonać we własnym zakresie bez konieczności korzystania z firm usługowych
 • gotowe do użycia w każdym momencie, np. trakcie trwania przerw produkcyjnych
 • jedno urządzenie do wszystkich bezpieczników i zaworów zwrotnych (do średnicy DN 50)
 • możliwe sprawdzenie wszystkich funkcji jednym urządzeniem
 • prosta obsługa
 • czytelne wskaźniki
 • wytrzymała konstrukcja pozwalająca na warsztatowe zastosowanie
 • niskie koszty eksploatacyjne

Opcja: statyw mocujący 743:

 • wygodne mocowanie w trakcie przeprowadzania testu
 • szybka wymiana sprawdzanego elementu pozwalająca na oszczędność czasu i pieniędzy
 • podstawowe adaptery redukcyjne do rożnych przyłączy w zakresie dostawy

Sprawdzane funkcje
Urządzenie umożliwia sprawdzenie 4 funkcji:
1. kontrola szczelności do atmosfery
2. funkcjonowanie zaworu zwrotnego
3. funkcjonowanie zapory sterowanej ciśnieniem
4. pomiar przepływu gazu

Elementy kontrolne i nastawcze
a) pokrętło nastawy ciśnienia
b) manometr kontrolny ciśnienia
c) U-rurka do kontroli szczelności
d) przepływomierz rotametryczny
e) kontrolka stanu pracy
f) wybór funkcji

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001

 

Pobierz

Tutaj znajdziesz wszytskie pliki do pobrania

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny