Bezpiecznik gazowy 85-30

Bezpiecznik gazowy, certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 5175-1, przystosowany do przepływów o maksymalnym natężeniu

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa [FA], zawór odcinający temperaturowy [TV], zawór zwrotny [NV], filtr na wlocie gazu
 • każdy bezpiecznik przebadany w 100%
 • 84 x 162/188 mm, 4 580 g
 • acetylen maks. 70 m³/h (przepływ swobodny)
 • paliwa gazowe maks. 675 m³/h (przepływ swobodny)
 • tlen maks. 860 m³/h (przepływ swobodny)

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Suche bezpieczniki gazowe wykonane zgodnie z normą PN DIN EN ISO 5175-1 skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu lub pojawienia się płomienia w chronionej części instalacji. Sprawdzane 100% produkcji.

Najlepsze bezpieczniki gazowe na świecie:

 • zatrzymują i wygaszają cofniecie się płomienia poprzez zaporę płomieniową FA wykonaną ze spieku stali
 • wygaszają powstały płomień poprzez zaporę termiczną TV
 • zapobiegają powrotnemu przepływowi gazu i tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek gazowych w sieci zasilającej poprzez zastosowanie zaworów zwrotnych NV
 • zastosowane filtry wlotowe skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami z sieci zasilającej pozwalając na długotrwałe użytkowanie

Zastosowanie:

 • suche bezpieczniki gazowe chronią przed skutkami cofnięcia gazu i płomienia w instalacjach gazowych
 • w punktach poboru gazu lub przy rampach butlowych charakteryzujących się dużą wydajnością, np. w przypadku zasilania maszyn do ciecia gazowego
 • mogą być montowane w połączeniu z każdym typem palnika w dowolnym położeniu
 • przyłączanie więcej niż jednego palnika do bezpiecznika jest niedozwolone
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 60 °C
 • gazy: acetylen, gaz miejski, gaz ziemny, gaz płynny, wodór, tlen, sprężone powietrze, etylen (więcej na życzenie)

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola bezpieczników pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego, odpowiedniego przepływu oraz szczelności do atmosfery
 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenie do przeprowadzania wymienionych prób
 • demontaż bezpieczników może być przeprowadzane jedynie przez producenta. Wymiana filtra wlotowego dopuszczalna jest przez użytkownika

Normy / przepisy
oraz moduł H dyrektywy 2014/68/UE
Znakowanie CE zgodnie z: dyrektywa 2014/68/UE
Zaprojektowany do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 13/20, CGA G-4.4 i AIGA 021/20: Rurociągi i instalacje tlenowe
Oczyszczone do kontaktu z tlenem zgodnie z EIGA 33/18, CGA G-4.1 i AIGA 012/19: Czyszczenie sprzętu do kontaktu z tlenem

 

147-081

147-072

147-069

147-001

147-003

147-065

147-068

Akcesoria

Złącza

Do przyłączania węży lub rur (PN 10)

Urządzenie kontrolne 722

Do corocznego badania bezpieczników gazowych i zaworów zwrotnych firmy WITT

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny