Kołpakowe reduktory ciśnienia ADR 75

Kolektorowy reduktor ciśnienia do acetylenu o przepływie do 75 m³/h

 • wyjątkowo stabilne ciśnienie wylotowe, niezależne od ciśnienia wlotowego i natężenia przepływu
 • idealna kontrola średnich przepływów w bateriach butlowych lub systemach wiązek
 • dzięki bardzo niskim stratom ciśnienia ciśnienie dynamiczne dla ADR 75 jest możliwie najbliższe 1,5 bara
 • do optymalnego opróżniania systemów wiązek i trailerów
 • Badanie BAM zgodnie z normą DIN EN ISO 7291:2021-03 nr 9.4.6
 • spełnia kryteria projektowe TRGS 407 Załącznik 4 Acetylen

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Wysokowydajny reduktor ciśnienia, zaprojektowany zgodnie z TRGS 407 i zatwierdzony przez BAM zgodnie z normą DIN EN ISO 7291 do regulacji dużych przepływów w kolektorach lub wiązkach butli acetylenu.

Zalety

 • wyjątkowo niski spadek ciśnienia (Δp) od warunków statycznych do dynamicznych (ciśnienie wylotowe bliskie 1,5 bar) w procesach obróbki cieplnej
 • wydajność przepływu 75 Nm3/h
 • wyjątkowo stabilne ciśnienie wylotowe, niezależne od ciśnienia wlotowego i przepływu, np. podczas stosowania acetylenu w zakładach obróbki cieplnej
 • zintegrowany sterujący reduktor ciśnienia z manometrem wlotowym i wylotowym
 • sterowanie własnym medium umożliwiające pracę autonomiczną (nie wymaga osobnego zasilania gazem)
 • umożliwia maksymalne opróżnienie systemów wiązek i trailerów

Obsługa/użytkowanie

ADR 75 dla acetylenu służy do obniżania wysokiego ciśnienia do ciśnienia roboczego w systemach zasilania acetylenem zgodnie z wymaganiami normy EN 14114. Biorąc pod uwagę wysoką dokładność regulacji i specyfikacje przepływu, nadaje się do wszystkich zastosowań wymagających możliwie najwyższego ciśnienia dynamicznego.

Funkcjonalność

ADR 75 składa się ze sterującego reduktora ciśnienia w połączeniu z kołpakowym reduktorem ciśnienia. Wymagane ciśnienie za reduktorem sterującym do maksymalnie 1,5 bara (2,5 bara dostępne na zamówienie).

Konserwacja

Zaleca się przeprowadzanie kontroli szczelności do atmosfery w regularnych odstępach czasu. Naprawy może przeprowadzać wyłącznie producent.

Normy / Przepisy

Zakład certyfikowany zgodnie z ISO 9001 i PED 2014/68/UE Moduł H
Znakowanie CE zgodnie z:
- PED 2014/68/UE, kategoria III,
Akcesoria bezpieczeństwa

Pobierz

Tutaj znajdziesz wszytskie pliki do pobrania

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny