Bezpieczne i wydajne zastosowania wodoru dzięki WITT

Przyszłość należy do wodoru, a dzięki produktom WITT jesteś H2-READY! Już teraz znajduje on szerokie zastosowanie jako surowiec, gaz procesowy czy paliwo. „Zielony wodór” otrzymywany przy zastosowaniu energii odnawialnej jest kluczowym źródłem energii przyszłości, a także sposobem jej przechowywania i transportu.

Wodór jest jednak wysoce łatwopalny, reaktywny i wybuchowy, kiedy zostanie zmieszany z tlenem. Zastosowanie odpowiedniej technologii bezpieczeństwa i profesjonalnych urządzeń jest zatem priorytetem.

Firma WITT od dawna specjalizuje się w opracowywaniu technologii służących do zastosowań z wodorem. Dzięki temu oferuje profesjonalne urządzenia zbudowane i przetestowane zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki produktom firmy WITT procesy wodorowe stają się bezpieczne i wydajne.

Wykorzystanie wodoru jest realną technologiczną alternatywą

Wodór jako nośnik energii

Przykład – ogniwo paliwowe:
Najlepszym przykładem jest ogniwo paliwowe. W ogniwach paliwowych wodór i tlen łączą się w cząsteczki wody, uwalniając przy tym dużą ilość energii. Ogniwa paliwowe mogą zatem stanowić przyjazną dla środowiska alternatywę dla konwencjonalnych silników spalinowych stosowanych w pojazdach. Z myślą o takich instalacjach firma WITT oferuje specjalne nadciśnieniowe zawory bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę instalacji wodorowej przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia. Zawór WITT jako pierwszy spełnił wysokie wymagania rozporządzenia WE 79/2009 obowiązującego w całej Europie i jest dopuszczony do montażu w samochodach osobowych i autobusach. Technologie bezpieczeństwa WITT można znaleźć również w najnowszych urządzeniach grzewczych na ogniwa paliwowe, w postaci wysokiej jakości suchych bezpieczników gazowych lub zaworów zwrotnych.

Przykład – technologia power-to-gas:
Zastosowanie technologii „power-to-gas” obejmuje produkcję wodoru za pomocą elektrolizy wody lub reformingu metanu, wykorzystując energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. Wodór służy m.in. jako nośnik energii i może być później wykorzystywany do jej wytwarzania. Jest on już wykorzystywany w rezerwowych bankach energii będących alternatywą dla generatorów diesla. Istnieją również projekty uwzględniające dodawanie wodoru do sieci metanowych domowych systemów grzewczych.

Zielony wodór w sieci gazu ziemnego

Dodanie zielonego wodoru do sieci gazu ziemnego, a tym samym częściowe zastąpienie gazu ziemnego, jest uważane za możliwy krok w kierunku neutralnego dla klimatu zaopatrzenia w energię. Firma WITT oferuje mieszalniki gazów dostosowane do wytwarzania mieszanin gazowych typu wodór-gaz ziemny. Te urządzenia od lidera na rynku technologii mieszania gazów niezawodnie generują określone mieszaniny gazów, z zachowaniem najwyższych standardów precyzji i bezpieczeństwa.

Wodór jako surowiec

Przykład – e-paliwa:
E-paliwa to paliwa produkowane syntetycznie. Mogą one być stosowane do napędu silników spalinowych jako alternatywa dla paliw kopalnych. W procesie ich produkcji wodór otrzymywany ze źródeł odnawialnych może być wykorzystany jako surowiec. Proces ten jest znany pod nazwą „power to liquid”. Umożliwia on wytwarzanie z wodoru substancji podobnej do ropy naftowej, która stanowi bazę dla „syntetycznego” oleju napędowego.

Przykład – przemysł chemiczny:
W przemyśle chemicznym wodór stosowany jest jako surowiec. Zielony wodór jest szczególnie przydatny w produkcji amoniaku i metanolu, w której zastępuje się nim gaz naturalny.

Wodór jako gaz procesowy

Przykład: półprzewodniki
Wodór często odgrywa ważną rolę w produkcji półprzewodników. Wykorzystuje się go na przykład do „czyszczenia” włókien światłowodowych za pomocą mieszaniny deuteru (izotopu wodoru). Znajduje też zastosowanie w procesie łączenia drutów miedzianych, w którym wodór jako część atmosfery ochronnej zwiększa jakość procesu. W obu przypadkach specjalne mieszalniki gazów firmy WITT zapewniają niezbędną precyzję tworzenia mieszaniny gazowej.

Przykład: obróbka metali
Wodór jest często wykorzystywany w procesach obróbki metali, na przykład jako gaz ochronny w obróbce cieplnej metali, lub do specjalnych zastosowań podczas spawania gazowego. W trakcie tych procesów bezpieczniki gazowe firmy WITT zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas pracy z tym wysokoenergetycznym paliwem gazowym.

Przykład: produkcja stali i szkła
W procesie produkcji stali i wytopu szkła nadal powstają ogromne ilości CO2. Zielony wodór coraz częściej zastępuje w tych procesach węgiel czy gaz ziemny, co przyczynia się do zwiększenia wskaźnika bezemisyjnej produkcji. Wodór odgrywa również kluczową rolę w procesach wyżarzania.

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny