Bezpiecznik gazowy E460-2

Uniwersalny bezpiecznik gazowy do montowania na wężach, certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 5175-1

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa [FA], zawór zwrotny [NV]
 • każdy bezpiecznik gazowy przebadany w 100%
 • posiada certyfikat BAM
 • wysokość 99 mm, 93 g
 • acetylen maks. 9 m³/h (przepływ swobodny)
 • paliwa gazowe maks. 82 m³/h (przepływ swobodny)
 • tlen maks. 119 m³/h (przepływ swobodny)

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Bezpieczniki gazowe WITT E460 wykonane są zgodnie z wytycznymi normy PN DIN EN ISO 5175-1 i zabezpieczają przed skutkami niebezpiecznych cofnięć płomienia i gazu. Sprawdzane 100% produkcji.

Najlepsze bezpieczniki gazowe na świecie!

Zalety:

 • wygaszają niebezpieczne cofnięcia płomienia – dzięki zastosowaniu zapór płomieniowych FA wykonanych ze spieku chromoniklowego
 • eliminują tworzenie się wybuchowych mieszanek gazowych w przewodach zasilających – dzięki zastosowaniu zaworów zwrotnych NV
 • zapewniają długi czas eksploatacji – dzięki zastosowaniu filtrów wlotowych chroniących przed zanieczyszczeniami z sieci zasilającej (dotyczy jedynie wykonana do gazów palnych z tulejką 9 mm i G 3/8 LH)
 • Gazy: Acetylen, Tlen, Wodór, Gas miejski, Gas ziemny, Sprężone powietrze, Gaz płynny (więcej na życzenie)

Zastosowanie:

 • bezpieczniki gazowe typu E 460 są urządzeniami zabezpieczającymi, które montowane są przed, za oraz w urządzeniach odbiorczych (palnikach) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dna 27. kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470) oraz przepisami TRAC 208, pkt. 4.
 • typy E460-1, E460-3, E460SK i E460SKU stosowane są do zabudowy przed urządzeniami odbiorczymi. Modele E460SK i SKU ze zintegrowanym króćcem szybkozłącza wykonane są zgodnie z normą PN EN 561 / ISO 7289 i są kompatybilne z szybkozłączami gazowymi z serii WITT SK100, co umożliwia szybkie za- wzgl. odłączanie węży od palnika. Typy E460-2 służą do łączenia węży spawalniczych i montowane są zgodnie z kierunkiem przepływu gazu, w odległości nie mniejszej niż 1 metr od palnika.

Konserwacja / sprawdzanie:

 • przynajmniej raz w roku zgodnie z wytycznymi Urzędu

Dozoru Technicznego:

 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenia kontrolne oraz instrukcje przeprowadzania prób
 • naprawa bezpieczników może być przeprowadzona jedynie przez ich producenta. Wymiana filtrów dopuszczalna jest przez wykwalifikowany w tym zakresie personel

Normy / wytyczne
Producent certyfikowany zgodnie z ISO 9001
Oczyszczone do użytkowania z tlenem zgodnie z EIGA IGC

Akcesoria

Złącza

Do przyłączania węży lub rur (PN 10)

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny