Analizatory gazów

Analizatory gazów firmy WITT szybko i precyzyjnie określają stężenia gazów w mieszaninach gazowych i są wysoce uniwersalne. Najnowocześniejsze czujniki i intuicyjne sterowanie umożliwiają łatwą obsługę analizatorów gazów, gwarantując dokładne wyniki analizy i zapewniając jakość procesów. W zależności od zastosowania analizatory gazu mogą być dostarczane oddzielnie lub zintegrowane z układami mieszania gazów.
 

Dowiedz się więcej o Analizatory gazów

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny

Analizatory gazów

Analizatory gazów firmy Witt szybko i precyzyjnie określają stężenia gazów w mieszaninach gazowych i są wysoce uniwersalne. Najnowocześniejsze czujniki i intuicyjne sterowanie umożliwiają łatwą obsługę analizatorów gazów, gwarantując dokładne wyniki analizy i zapewniając jakość procesów. W zależności od zastosowania analizatory gazu mogą być dostarczane oddzielnie lub zintegrowane z układami mieszania gazów.

Jako stacjonarne lub przenośne analizatory gazów do pobierania próbek lub ciągłej analizy gazów, są dostępne dla szerokiej gamy gazów technicznych i zastosowań. Witt oferuje analizatory gazów, na przykład dla tlenu, dwutlenku węgla, helu, wodoru lub metanu. Analizatory gazów są używane na przykład w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, w szpitalach i zastosowaniach medycznych, do kontrolowania linii zasilania gazem w zakładach obróbki cieplnej i wielu innych zastosowaniach przemysłowych.

Jako specjalne wersje analizatorów gazów Witt oferuje również urządzenia do monitorowania powietrza w pomieszczeniach, a także do pomiaru wilgotności lub analizy punktu rosy gazów.


Analizatory gazów do kontroli atmosfer ochronnych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym

Analizatory gazów są niezbędne do kontroli jakości, gdy proces obejmuje pakowanie w atmosferze ochronnej. Kontrolę jakości można prowadzić jako ciągłą analizę gazu, bezpośrednio w trakcie procesu pakowania, albo po jego zakończeniu w formie badań próbek.

W przypadku analizy ciągłej, moduł analizatora integrowany jest bezpośrednio w system mieszania gazów. W tym wypadku analizator nadzoruje nieprzerwanie skład mieszaniny gazów.

Analiza próbek jest przeprowadzana jako kontrola jakości w prawie wszystkich firmach pakujących w zmodyfikowanej atmosferze.Do pobrania próbki gazu z opakowania używana jest igła. Prawdopodobnie najbardziej znanym na świecie modelem z asortymentu Witt jest podręczny analizator gazu OXYBABY®. Ten niezawodny asystent kontroli atmosfery ochronnej jest jednym z najlepiej sprzedających się analizatorów gazów w przemyśle spożywczym.

Analizatory gazów Witt są niezawodne i wymagają tylko bardzo małej ilości gazu Zatem nadają się one również do opakowań z bardzo małą przestrzenią zawierającą gaz, to jest małą ilością gazu obojętnego w opakowaniu. Z tego powodu analizatory gazów Witt są również używane do sprawdzania opakowań produktów medycznych w przemyśle farmaceutycznym, takich jak fiolki, ampułki lub blistry.

 

Nieniszczące losowe pobieranie próbek za pomocą analizatorów gazów

Dzięki analizatorom gazu Witt jest również możliwa nieniszcząca kontrola opakowań MAP. Korzystając z najnowocześniejszej i bezpiecznej technologii laserowej, można wiarygodnie określić zawartość tlenu w przezroczystym opakowaniu.

Analizatory gazów dla zachowania najwyższej jakości w zakładach obróbki termicznej

Wykończenie ochronne i powierzchniowe wymaga bardzo dokładnych mieszanek gazów. Ale te procesy obróbki stali najwyższej jakości wymagają również niezbędnej kontroli i bezpieczeństwa. Tak więc dla tych procesów Witt oferuje zintegrowane systemy analizy gazów w mieszalnikach gazu, które stale monitorują i optymalizują skład gazów obróbkowych.
Połączenie analizatorów Witt z mieszalnikami gazu zapewnia bezpieczeństwo podczas używania gazów łatwopalnych.

Nowoczesne czujniki gazu jako serce analizatorów gazowych

Sercem technicznym analizatorów gazów Witt jest komórka pomiarowa. Do pomiaru tlenu i dwutlenku węgla stosuje się następujące zasady pomiaru:

1. Komórki pomiarowe z dwutlenkiem cyrkonu

Komórki pomiarowe z dwutlenkiem cyrkonu charakteryzują się dużą szybkością reakcji i stosunkowo długą żywotnością. Ich czułość umożliwia również pomiary w zakresie ppm. Z drugiej strony, czujnik ceramiczny jest bardzo wrażliwy na skoki ciśnienia i ma wysokie zużycie energii ze względu na niezbędne ogrzewanie. Komórki pomiarowe z dwutlenkiem cyrkonu do analizatorów gazów są często używane w stacjonarnych analizatorach.

2. Elektrochemiczne komórki pomiarowe

Elektrochemiczne komórki pomiarowe są stosunkowo niedrogie i nie wymagają napięcia zasilającego. Wadami są stosunkowo krótki czas życia przy zbyt wysokich stężeniach tlenu i stosunkowo długi czas reakcji lub czas pomiaru. Ponadto, konieczna jest częsta kalibracja analizatora gazu.

3. Paramagnetyczne komórki pomiarowe

Dzięki paramagnetycznym komórkom pomiarowym można uzyskać długotrwały, stabilny sygnał pomiarowy z długimi okresami między kalibracjami. Ponieważ działają na zasadzie pomiaru fizycznego, komórki mają długą żywotność. Z drugiej strony, te względnie drogie komórki pomiarowe nie pozwalają na analizę w zakresie ppm i są podatne na błędy przy wysokich ciśnieniach gazu. Są one preferowane przy wysokich stężeniach tlenu.

4. Czujniki podczerwieni

Do analizy dwutlenku węgla stosuje się zazwyczaj analizatory z czujnikami podczerwieni. Są one relatywnie tanie i wolno zużywające się.

W zależności od zastosowania Witt wykorzystuje również inne technologie analizy gazów, takie jak zasada przewodności cieplnej do oznaczania dwuskładnikowych mieszanin gazowych lub proces rozdzielania w chromatografach gazowych.

Brochure Gas Analysers