Butlowy mieszalnik gazów

Butlowy mieszalnik gazów do różnorodnych zastosowań bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym, umożliwiający elastyczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Często w przedsiębiorstwach, w których wykonywane są roboty spawalnicze centralny system zaopatrzenia w mieszankę gazową nie jest dostępny we wszystkich miejscach zakładu. Wiele przedsiębiorstw nie posiada nawet centralnego systemu zaopatrzenia w mieszankę gazową. W takim przypadku pracę wykonuje się przy użyciu mieszanek gazowych z butli, które podawane są do urządzenia spawalniczego.

Coraz częściej stosuje się małe, przenośne mieszalniki gazów w celu umożliwienia wyprodukowania mieszanki gazowej na miejscu, czyli tam, gdzie wykonywana jest praca. Istotną zaletą wynikającą z zamontowania mieszalnika gazów bezpośrednio na butli jest możliwość przenoszenia go w dowolne miejsce zakładu. Mieszalnik znajduje się tam, gdzie należy wykonać pracę.

Nie trzeba już zatem zaopatrywać się w różne mieszaniny gazowe, ponieważ wymaganą mieszankę można uzyskać z butli z argonem oraz z butli z CO2. Należy jedynie określić proporcję wymieszanych składników wynoszącym 0 - 25 % CO2 i odpowiednią pozostałą ilością argonu. Mieszalnik montuje się na butlach w bardzo łatwy sposób za pośrednictwem standardowych przyłaczy. Nakrętki złączy mieszalnika przykręca się do zaworów butli gazowych za pomocą typowych kluczy. Gaz osłonowy doprowadzany jest do urządzenia spawalniczego za
pośrednictwem standardowego węża.
Uruchomienie mieszalnika gazów następuje po otwarciu zaworów butli gazowej. Na manometrach odczytuje się ciśnienie każdego z gazów. Dodatkowe butlowe reduktory ciśnienia są zbędne, ponieważ mieszalnik posiada zintegrowany układ regulacji ciśnienia oraz zawory
bezpieczeństwa.

Dzięki temu magazynowane są tylko butle z dwoma gazami. Z tego powodu zbędne jest kosztowne przechowywanie, a także skomplikowane pod względem logistycznym posługiwanie się wieloma butlami z gotową mieszanką. Niezależnie od tego warto zauważyć, że butla z gazem jednorodnym jest z reguły wyraźnie tańsza od gotowej mieszanki. Mieszalnik gazów montuje się bezpośrednio na butlach, a więc nie zabiera on dodatkowego miejsca i zabezpieczony jest przed uszkodzeniami. Do nastaw używa się dwóch pokręteł. Jedno zmienia procentowe stężenie CO2 w argonie, a drugie bezstopniowo ilość mieszanki gazowej w zakresie 8 - 25 l/min. Mieszalnik gazów można w każdej chwili odłączyć od butli kilkoma prostymi ruchami, a następnie podłączyć do innych butli.

OPINIA PRAKTYKA

Inż. Walerij Kwaszenkow
Kierownik Działu Spawalniczego w
Przedsiębiorstwie Budowy Maszyn
„Belenergomasz“ w Biełgorodzie (Rosja) mówi:

„Używamy 30 mieszalników gazów typu WITT BM-2M, aby mieszać argon i CO2 w różnych procesach spawalniczych. Nasz zakład jest duży i bardzo rozgałęziony, często brak jest bezpośredniego dostępu do instalacji gazowej i musimy pracować posługując się butlami. Mieszalnik ten daje się łatwo przyłączyć do butli. Aby to zrobić, nie potrzeba nawet reduktorów ciśnienia, ponieważ mieszalnik jest już w nie wyposażony. Butle ustawione są na wózku transportowym, dzięki czemu możemy wykonywać prace spawalnicze w każdym zakamarku naszej firmy.
Często musimy zmieniać skład mieszanki spawalniczej. Gdybyśmy stosowali gotowe mieszanki, musielibyśmy posiadać duży zapas różnych butli, co byłoby drogie i niepraktyczne. Mieszalnik gazów BM-2M rozwiązuje te problemy, bo tylko z dwóch butli (argon i CO2) możemy w każdym miejscu otrzymać każdy rodzaj mieszanki. Nasz Dział Zakupów jest również zadowolony, ponieważ obecnie dokonuje zakupów tylko dwóch rodzajów gazu. Jest to prostsze, a dzięki większym ilościom zamawianego gazu uzyskujemy korzystniejsze ceny zakupu.“

Zapoznaj się z naszą specjalistyczną ofertą produktów:

WITT mieszalniki gazów

 

Tutaj można pobrać artykuł w formacie PDF:

Opis zastosowania MIESZALNIK GAZÓW BM-2M

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny