Zastosowania medyczne — najważniejsze jest bezpieczeństwo

Mieszalniki gazów do powietrza syntetycznego

Niezwykle dokładnie oczyszczone powietrze jest niezbędne do wielu zastosowań medycznych i przemysłowych. Naturalne powietrze otoczenia zawiera nieczystości, takie jak pył, drobnoustroje chorobotwórcze, wirusy, tlenki i — co gorsza — cząstki toksyczne.

Alternatywą dla oczyszczania powietrza naturalnego jest wytwarzanie powietrza syntetycznego. Jest to mieszanina czystego tlenu i azotu o składzie podobnym do atmosfery. Generator powietrza syntetycznego WITT MED-MG wytwarza tę mieszaninę przy niskich kosztach początkowych. Wyróżniają go prosty montaż, niskie koszty zużycia energii oraz minimalne wymagania konserwacyjne.

Unikaj błędów w leczeniu — badaj gazy medyczne przed zastosowaniem

Mimo że wypadki po zastosowaniu gazów medycznych zdarzają się rzadko, mogą być fatalne w skutkach. W większości przypadków są one związane z błędnym podłączeniem przyłączy tlenu, dwutlenku węgla lub podtlenku azotu (gazu rozweselającego). Pomimo kolorowych oznaczeń punktów poboru, podobne błędy mogą mieć miejsce przy podłączaniu instalacji gazowej lub mogą być spowodowane niewłaściwym wykonaniem prac konserwacyjnych.  

Aby dbać o zdrowie pacjentów i chronić lekarzy odpowiedzialnych za stosowanie gazów medycznych przed roszczeniami prawnymi, należy badać gazy przed zastosowaniem. Dzięki analizatorowi gazu Oxybaby Med można to robić w sposób łatwy i oszczędny. Ten bezprzewodowy analizator obsługiwany jedną ręką wystarczy podłączyć do miejsca poboru gazu, a pomiar rozpocznie się samoczynnie. Jego wyniki pojawią się na podświetlanym wyświetlaczu. Urządzenie to cechuje się nie tylko higieniczną i zoptymalizowaną budową, ale również sprawdza rodzaj doprowadzanego gazu i mierzy jego ciśnienie i stężenie. W zestawie znajduje się zestaw króćców do różnych rodzajów przyłączy. Przechowywanie ostatnich 500 pomiarów w formacie do odczytu w celu ewentualnego potwierdzenia jest jego dodatkową zaletą.   

Zapoznaj się z naszą specjalistyczną ofertą produktów:

Mieszalnik gazów MED-MG

Analizator gázow OXYBABY med

Gazowe urządzenia zabezpieczające

Reduktory ciśnienia

 

Aby uzyskać szerszy przegląd, polecamy naszą broszurę:

Powietrze syntetyczne - Mieszalniki gazów do zastosowań medycznych

 

Chcesz zobaczyć, jak to wygląda w praktyce? Tutaj znajdziesz kilka przykładów:

Automatyczne włączanie zapasowych źródeł zasilania

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny