Jakość i bezpieczeństwo w zakładach obróbki cieplnej

W hutnictwie stosuje się obróbkę cieplną do formowania, oczyszczania i zabezpieczania metali. Aby osiągnąć optymalne wyniki stosuje się gazy formujące, takie jak azot, argon i wodór w różnych składach. Gazy są wykorzystywane w różnorodnych procesach, np. w celu ochrony stali przed utlenianiem przy użyciu tlenu, który służy do podniesienia temperatury i wydajności spalania. Mieszaniny gazów dostosowane do indywidualnego procesu muszą być dokładnie skomponowane i niezmienne.

Mieszalniki gazu WITT są najbardziej niezawodne

Niezależnie od tego, czy mieszanina gazów ma służyć jako gaz osłonowy, czy też ma być stosowana w obróbce powierzchni, dokładność składu mieszaniny ma kluczowe znaczenie dla utrzymania spójnych wyników. Mieszalniki gazów WITT do gazów formujących charakteryzują się wyjątkową zdolnością dostosowania działania do potrzeb wykonywanego zadania. Od mieszalników gazów obojętnych do produkcji stali po kontrolowane czasowo systemy dozowania gazu do pieców do zwęglania – WITT oferuje właściwe rozwiązania dla każdego wymaganego zastosowania. Możliwość kontroli wszystkich parametrów, takich jak szybkość przepływu, skład procentowy, stosunki ciśnieniowe i zmiany zalecane w przypadku cykli czyszczenia.

Optymalizacja procesu za pomocą analizy gazu

Zastosowanie analizatorów gazu firmy WITT zapewnia ochronę i optymalizację procesów obróbki cieplnej. Na przykład awaryjne odcięcie dopływu H2 można aktywować jako mechanizm ochronny, gdy zawartość H2 w mieszaninie przekroczy 5%. W takim przypadku dopływ H2 może zostać odcięty przy jednoczesnym automatycznym uruchomieniu dopływu azotu, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom.

Możliwe jest również automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne i szereg innych działań w sytuacjach alarmowych. Analizatory gazu monitorują dokładny skład mieszaniny gazów formujących i mogą przekazywać informacje zwrotne do mieszalników, aby utrzymać mieszaninę w określonym zakresie tolerancji.

Zabezpieczenie przed przepływem wstecznym gazu pozwala uniknąć powstania niebezpiecznej mieszaniny gazów.

Kolejnym nieodzownym warunkiem niezawodnej i ekonomicznej ochrony zakładu obróbki cieplnej jest zastosowanie zabezpieczenia przed przepływem wstecznym gazu w celu przeciwdziałania powstawaniu niebezpiecznych mieszanin gazowych. Oferowany przez WITT asortyment zaworów zwrotnych o ultra niskim ciśnieniu otwarcia i ultra niskim spadku ciśnienia to idealne rozwiązanie, zapewniające bezpieczeństwo w procesach, w których liczy się każdy milibar.

Zastosowanie mieszalników gazu w połączeniu z analizatorami gazu i zaworami jednokierunkowymi zapewnia użytkownikowi kompleksowe bezpieczeństwo postępowania z łatwopalnymi gazami oraz ochronę ludzi, urządzeń i wyrobów. Nazwa WITT oznacza: wysoką niezawodność, precyzję i bezpieczeństwo.

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny