Mieszalnik gazów KM20-100_3ME

Mieszalnik dla 3 gazów, do poboru zmieszanych gazów przy znacznej zmienności objętości

 • wysokiej jakości mieszalnik gazów od lidera światowego rynku
 • nieograniczona regulacja nastaw mieszanki
 • pobór mieszanki gazów możliwy w tempie od zera do maks. wydajności
 • niewrażliwość na wahania ciśnienia dostarczanego gazu
 • możliwy przerywany pobór mieszanki gazów
 • system działa wyłącznie przy odpowiedniej pojemności zbiornika buforowego

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Mieszalniki do mieszania 2 lub 3 gazów znajdujące zastosowaniew wielu aplikacjach charakteryzujących się dużymi wahaniami w poborach wytworzonej mieszaniny gazowej.
Wydajność od 0 do ok. 544 Nl/min.
Dokładną wartość przepływu prosimy odczytać z tabelprzepływu umieszczonych na następnej stronie.
Uwaga: Mieszalnik musi być połączony z odpowiedniej wielkości ciśnieniowym zbiornikiem wyrównawczym (w zależnościod wydajności od 20 do 100 litrów).

Prosta obsługa:

 • bezstopniowa nastawa składu mieszanki przy pomocy proporcjonalnego zaworu mieszającego (-2ME) wzgl. trzech zaworów dozujących (-3ME) ze skaląprocentową
 • pobór mieszanki możliwy w granicach od zera domaksymalnej wydajności mieszalnika

Wysoki stopień bezpieczeństwa procesu:

 • niezależnie od wahań ciśnienia gazów wlotowychdzięki zastosowaniu reduktorów równoprężnych
 • możliwe zasilanie niezależne od zmieniającej sięliczby pracujących urządzeń
 • zamykane drzwiczki frontowe w celu zabezpieczenianastaw mieszalnika
 • bryzgoszczelna obudowa ze stali nierdzewnej

Opcje:

 • przy zastosowaniu gazów palnych jako wersja Ex zosobną szafą sterowniczą
 • moduł alarmowy NXT+: zintegrowany monitoringciśnień wejściowych z cyfrowym wyświetlaniem wartości ciśnień (z analogowymi przetwornikami ciśnienia) oraz alarmem optycznym, ustawialnymi progami alarmowymi, obligatoryjnie z potwierdzaniem alarmów, ochroną alarmów oraz interfejsem do kontroli zewnętrznych alarmów itp.
 • zintegrowany analizator gazów w celu kontroli poprawności pracy mieszalnika i tworzenia odpo-wiedniej dokumentacji kontrolnej
 • zabudowa mieszalnika na specjalnej platformie montażowej ciśnieniowego zbiornika wyrównaw-czego w celu łatwego montażu w miejscu instalacjimieszalnika

Inny rodzaj wykonania i osprzęt dostępny naspecjalne zamówienie. Przy zamówieniach lub zapytaniach ofertowychprosimy podać media gazowe!

Nasze mieszalniki gazu zawsze dostosowane są do potrzeb klienta. Prosimy o podanie Państwa specyfikacji; zrealizujemy je.

Akcesoria

Kontrola ciśnienia wlotowego za pomocą modułu alarmowego AM3

Stała kontrola ciśnienia wlotowego, zapewniająca optymalną jakość i ekonomikę produkcji

Liniowy analizator gazów

Moduł zewnętrzny do ciągłego pomiaru mieszanin gazowych, np. dla CO2, O2, H2, He

Zbiorniki buforowe

Zbiorniki buforowe ze stali lub stali nierdzewnej na mieszanki gazowe

Stacja przełączania

Jednostka sterująca i przełączająca, umożliwiająca przełączanie mieszalników gazów, zapewniająca nieprzerwany przepływ gazu

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny