Polityka prywatności zgodna z RODO

Poniższe informacje stanowią przegląd naszego procesu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. To, jakie dane są w szczególności przetwarzane i sposób ich wykorzystywania, zależy w dużej mierze od zamówionych lub uzgodnionych usług. W związku z tym nie wszystkie części tych informacji będą miały zastosowanie do Twojej osoby.

Generalnie obowiązują następujące zasady: My, firma WITT-Gasetechnik, bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Zwracamy uwagę na fakt, że niniejsza witryna internetowa jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich.

1.       Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo mogę się zwrócić w tej sprawie?

Administratorem jest firma

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG
Salinger Feld 4–8, 58454 Witten, Niemcy
+49 2302 8901 0
witt@wittgas.com

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod powyższym adresem.

2.       Z jakich źródeł i danych korzystamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które gromadzimy w ramach komunikacji prowadzonej m.in. z klientami/kandydatami lub osobami zainteresowanymi (do których odnosimy się dalej, używając określeń „Ty”, „Ciebie”, „Twój” itp.).

3.       W jakich celach przetwarzamy Twoje dane (cele przetwarzania) i na jakiej podstawie prawnej to robimy?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG)

a) w celu spełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Przetwarzanie danych może odbywać się w ramach wykonania umów zawartych z naszymi klientami lub w celu podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy.

b) w ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W razie potrzeby możemy przetwarzać dane wykraczające poza samo wykonanie umowy w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich. Przykłady:

  • badanie i optymalizacja procedur analizy potrzeb w celu bezpośredniego nawiązywania kontaktu z klientem,
  • reklama lub badanie rynku i opinii publicznej, o ile nie otrzymaliśmy od Ciebie sprzeciwu wobec korzystania z Twoich danych,
  • egzekwowanie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i funkcjonowania systemów informatycznych przedsiębiorstwa,
  • środki służące do zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów,

c) na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Jeśli otrzymaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. w celach marketingowych, na potrzeby wysyłki biuletynów), takie przetwarzanie jest zgodne z prawem na podstawie Twojej zgody.

d) ze względu na wymogi prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)

Podlegamy też różnym obowiązkom prawnym, tj. wymogom określonych przepisów (np. przepisów podatkowych). Celem przetwarzania danych w związku z tym jest m.in. wypełnianie obowiązków w zakresie kontroli i sprawozdawczości podatkowej oraz wiele innych kwestii.

e) w ramach nawiązywania stosunku pracy (art. 88 RODO w związku z § 26 ust. 1 ustawy BDSG)

Jeśli składasz podanie o pracę w naszej firmie, możliwe jest przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

4.       Co to konkretnie oznacza w odniesieniu do udostępniania niniejszej witryny internetowej i zawartych w niej usług?

4.1   Udostępnianie witryny internetowej i tworzenie plików dziennika

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie rejestruje dane i informacje z systemu komputera wywołującego tę stronę. Gromadzone są przy tym następujące dane:
(1) informacje o typie i wersji używanej przeglądarki,
(2) system operacyjny użytkownika,
(3) dostawca usług internetowych użytkownika,
(4) adres IP użytkownika,
(5) data i godzina dostępu,
(6) witryny, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej,
(7) witryny, które system użytkownika wywołuje za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

Dane te są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Nie obejmuje to adresu IP użytkownika ani innych danych, które można przypisać do konkretnego użytkownika. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby witryna internetowa mogła zostać udostępniona na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez cały czas trwania sesji. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym zostały zgromadzone. W przypadku rejestrowania danych na potrzeby udostępniania witryny internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.
Rejestrowanie danych na potrzeby udostępnienia witryny internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

4.2   Stosowanie plików cookie

Od czasu do czasu stosujemy podczas wizyt na naszych stronach internetowych pliki cookie. Służą one m.in. do ulepszania naszej oferty pod kątem łatwości obsługi, wydajności i bezpieczeństwa.
W plikach cookie zapisywane i przesyłane są następujące dane: (np.)
- ustawienia językowe,
- artykuły znajdujące się w koszyku,
- informacje dotyczące logowania.
W ramach stosowania plików cookie, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Celem stosowania plików cookie, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, jest ułatwienie Ci korzystania z naszej witryny internetowej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez zastosowania plików cookie. W ich przypadku dana przeglądarka musi zostać ponownie rozpoznana również po przejściu na inną stronę. Pliki cookie są nam potrzebne w związku z następującymi aspektami: (np.)
(1) koszyk,
(2) zastosowanie ustawień językowych,
(3) zapamiętywanie wyszukiwanych terminów.
Dane użytkownika gromadzone przez pliki cookie, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, nie są wykorzystywane do stworzenia profilu użytkownika.
Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze i przesyłane przez niego do naszej strony internetowej. Jako użytkownik masz więc pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Przez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również robić automatycznie. Wyłączenie plików cookie dla naszej witryny internetowej może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich jej funkcji w pełnym zakresie.

W naszej witrynie internetowej używamy ponadto plików cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkowników. Za ich pomocą mogą być przesyłane następujące dane: (np.)
- wpisane wyszukiwane terminy,
- częstotliwość wizyt na stronie,
- wykorzystywane funkcje witryny internetowej.

Przy wywołaniu naszej witryny internetowej informujemy użytkownika o stosowaniu plików cookie do celów analitycznych i prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. Wskazujemy też na niniejszą Politykę prywatności.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analitycznych jest – w przypadku istnienia stosownej zgody użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Celem stosowania analitycznych plików cookie jest podnoszenie jakości naszej witryny internetowej i jej zawartości. Używając analitycznych plików cookie, poznajemy sposoby korzystania z naszej witryny internetowej, co pozwala nam stale optymalizować naszą ofertę.
Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze i przesyłane przez niego do naszej strony internetowej. Jako użytkownik masz więc pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Przez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również robić automatycznie. Wyłączenie plików cookie dla naszej witryny internetowej może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich jej funkcji w pełnym zakresie.

W każdej chwili możesz zmienić swoją zgodę w ustawieniach plików cookie.

4.3   Biuletyn

Na naszej stronie internetowej możesz zamówić bezpłatny biuletyn. Podczas rejestracji wśród odbiorców biuletynu przesyłane są do nas dane wprowadzone w formularzu. W trakcie procesu rejestracji prosimy o zgodę na przetwarzanie danych i kierujemy użytkownika do niniejszej Polityki prywatności (Double-Opt-In). Dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki biuletynu.
Jeśli jesteś zarejestrowanym odbiorcą biuletynu, a my tym samym otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Celem rejestracji Twojego adresu e-mail jest dostarczanie Ci biuletynu. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji ma zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail.
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym zostały zgromadzone. Twój adres e-mail będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja biuletynu. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu można skorzystać z odpowiedniego linku umieszczonego w każdym biuletynie.
Umożliwia to również wycofanie zgody na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rejestracji.

Newsletter jest wysyłany za pomocą "Sendy", platformy do wysyłania newsletterów. "Sendy" wykorzystuje do wysyłki maili wyłącznie Amazon Web Services (AWS) Ireland. (Amazon Web Services, Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone). Z polityką prywatności dostawcy usług wysyłkowych można zapoznać się tutaj: https://sendy.co/privacy-policy.

Dostawca usług wysyłkowych może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimowej, tj. bez przypisywania ich do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych. Dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera, aby samemu do nich pisać lub przekazywać dane osobom trzecim.

4.4   Formularz kontaktowy i kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli skorzystasz z tej opcji, dane wprowadzone w formularzu zostaną do nas przesłane i zapisane.

Podczas rejestracji zapisywane są również następujące dane:
(a) adres IP użytkownika,
(b) data i godzina rejestracji.
W ramach procesu wysyłania wiadomości prosimy o zgodę na przetwarzanie danych i kierujemy użytkownika do niniejszej Polityki prywatności.
Alternatywą jest kontakt za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną Twoje dane osobowe przesłane razem z Twoją wiadomością e-mail. W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania kontaktu.
Jeśli dysponujemy stosowną zgodą z Twojej strony, podstawą prawną przetwarzania danych jest tu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w ramach wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu służy nam wyłącznie do przetwarzania informacji w związku z nawiązanym kontaktem. W przypadku kontaktu pocztą elektroniczną stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania wiadomości mają zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z formularza kontaktowego oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przechowywania Twoich danych osobowych. W takim przypadku kontakt nie może być kontynuowany.
Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach nawiązanego kontaktu zostaną wówczas usunięte.

4.5 Zarządzanie kandydatami

Chcesz pracować w naszej firmie? Zapraszamy do nadsyłania podań pocztą elektroniczną.
W kontekście zarządzania kandydatami przetwarzamy udostępnione przez Ciebie dane osobowe w celu nawiązania stosunku pracy na podstawie art. 88 RODO w związku z § 26 ust. 1 ustawy BDSG. Jako alternatywę można przywołać układy zbiorowe (porozumienia na poziomie koncernu, umowy ramowe i porozumienia zakładowe, a także postanowienia zbiorowych układów pracy) zgodnie z art. 88 RODO w związku z § 26 ust. 4 ustawy BDSG oraz zgody (np. w przypadku zdjęć) zgodnie z art. 88 RODO w związku z § 26 ust. 2 ustawy BDSG.
W poszczególnych przypadkach przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów, np. w ramach wewnętrznej wymiany danych w koncernie do celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z motywem 48).
W zakresie, w jakim przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych (np. informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności), odbywa się to na podstawie art. 88 RODO w związku z § 26 ust. 3 ustawy BDSG. Ponadto do oceny zdolności do pracy niezbędne może być przetwarzanie danych dotyczących zdrowia zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z § 22 ust. 1 b) ustawy BDSG.

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania danych lub zobowiązań prawnych, umownych lub ustawowych. Dane są następnie usuwane lub ich przetwarzanie jest ograniczone. Jeśli po zakończeniu procedury rekrutacyjnej nie zostanie nawiązany stosunek pracy, dane zostaną usunięte najpóźniej po 3 latach od zakończenia tej procedury. Po upływie regulaminowego 3-letniego terminu przedawnienia zgodnie z § 195 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) jest to zarazem moment, w którym przedawniają się wszelkie roszczenia wynikające z niemieckiej ramowej ustawy o równym traktowaniu (AGG). Aby móc przechowywać Twoje podanie w tzw. puli kandydatów dłużej niż wspomniane 3 lata, po upływie tego okresu poprosimy Cię o wyrażenie na to zgody.
W każdej chwili możesz oczywiście wycofać swoje podanie. W takim przypadku Twoje dane również zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, w którym zostały zgromadzone. W tym celu wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail o odpowiedniej treści. W każdej chwili można też wycofać udzielone zgody.

4.6 Przetwarzanie Twoich danych aplikacyjnych za pośrednictwem talentstorm

Państwa dane zostaną przekazane dostawcom usług technicznych, którzy będą korzystać z Państwa danych wyłącznie w naszym imieniu i w żadnym wypadku nie będą ich wykorzystywać do własnych celów biznesowych. W tym przypadku korzystamy z oprogramowania talentstorm firmy ontavio GmbH, z którą zawarliśmy umowę o powierzeniu przetwarzania danych zgodnie z art. 28 DSGVO. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych w odniesieniu do oprogramowania i firmy ontavio GmbH można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.ontavio.de/datenschutz/talentstorm

4.7   Google Analytics

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, witryna ta korzysta z usługi Google Analytics, w tym z funkcji reklamowych Google Analytics. Chodzi tu o usługę do analizy sieci udostępnianą przez firmę Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, tj. pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika.
Usługa Google Analytics jest używana wyłącznie razem z aktywną anonimizacją adresów IP (tzw. maskowaniem adresów IP). Oznacza to, że na terenie państw należących do Unii Europejskiej lub innych krajów, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Google skraca adresy IP użytkowników. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku awarii technicznych w Europie, pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony.
Dzięki stosowanej przez Google metodzie anonimizacji adresów IP pełny adres IP nigdy nie jest zapisywany na dysku twardym, ponieważ cała anonimizacja odbywa się niemal natychmiast po otrzymaniu żądania w pamięci operacyjnej.
Na zlecenie operatora tej witryny internetowej Google będzie używać tych informacji, aby analizować sposób korzystania z witryny przez użytkownika, generować raporty na temat aktywności w witrynie oraz świadczyć dla operatora witryny internetowej inne usługi związane z używaniem witryny i Internetu, w tym udostępniać mu funkcje do wyświetlania reklam oraz raporty Google Analytics „Dane demograficzne” i „Zainteresowania”. Dane są przechowywane w niezaszyfrowanej formie na serwerach w USA i są dostępne zarówno dla firmy Google, jak i instytucji rządowych. Dane te mogą być powiązane z innymi danymi użytkownika – takimi jak informacje o historii wyszukiwania i kontach prywatnych oraz dane użytkownika z innych urządzeń, a także wszystkich innych urządzeń, z których Google zbiera informacje o danym użytkowniku.
Google może też przekazywać zgromadzone informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli takie osoby trzecie przetwarzają dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku nie będą to dane osobowe.
W raportach Google Analytics „Dane demograficzne” i „Zainteresowania” wykorzystywane są dane pozyskane przez firmę Google za pośrednictwem reklamy dostosowanej do zainteresowań i dane odwiedzających pochodzące od dostawców zewnętrznych (np. grupy wiekowe lub grupy zainteresowań).
Aby zapobiec zapisywaniu plików cookie, należy skorzystać z odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej w pełnym zakresie.

Podstawą prawną dla przekazywania danych osobowych użytkownika jest jego wyraźna i świadoma (zob. tekst w punkcie powyżej) zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przesyłanie danych do niepewnych państw trzecich, takich jak USA, wymaga udzielenia stosownych gwarancji chroniących dane osobowe użytkownika. Ponieważ 16.07.2020 r Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że tzw. Tarcza Prywatności UE-USA jest nieważna, nie może być ona dalej uznawana za gwarancję odpowiedniego poziomu ochrony danych. Zamiast tego art. 49 ust. 1 lit. a ustawy o ochronie danych osobowych stanowi wyjątek dotyczący transferu danych do niebezpiecznego państwa trzeciego.

Możesz też wyłączyć rejestrację danych wygenerowanych przez plik cookie i danych dotyczących używania witryny internetowej przez użytkownika (w tym Twojego adresu IP) oraz zapobiec ich przetwarzaniu przez firmę Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną po kliknięciu następującego linku:

Pobierz i zainstaluj wtyczkę do przeglądarki Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Możesz również zapobiec gromadzeniu danych przez usługę Google Analytics, klikając poniższy link. Spowoduje to zapisanie pliku cookie rezygnacji, który uniemożliwi rejestrowanie Twoich danych podczas wizyt w tej witrynie internetowej w przyszłości: Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms/pl.html lub

https://policies.google.com/?hl=pl.

4.8 Śledzenie konwersji reklam Google Ads

Na naszych stronach internetowych korzystamy z programu reklam internetowych „Google Ads” i powiązanej z nim funkcji śledzenie konwersji (czyli ewaluacji aktywności odwiedzających). Oferowana przez Google funkcja śledzenia konwersji jest usługą analityczną świadczoną przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”). Jeśli miejsce stałego zamieszkania użytkownika znajduje się w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, administratorem jego danych jest firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Firma Google Ireland Limited jest w ten sposób powiązana ze spółką Google, która odpowiada za przetwarzanie danych użytkownika i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

Gdy użytkownik kliknie reklamę wyświetlaną przez Google, na jego komputerze zostanie zapisany plik cookie śledzący konwersję. Takie pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację tożsamości. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny i ma na komputerze ważny plik cookie, wraz z Google wiemy, że użytkownik trafił na daną stronę poprzez kliknięcie reklamy. Każdy klient usługi Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Dzięki temu niemożliwe jest, by śledzić pliki cookie przez kolejne witryny klientów korzystających z reklam.

Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk dotyczących konwersji. Pozwala to na określenie całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jest to zazwyczaj przesyłany nam formularz kontaktowy. Nie otrzymujemy jednak informacji, które pozwalałby na zidentyfikowanie tożsamości użytkownika. Dane użytkownika mogą być przesyłane do USA. Przetwarzanie danych, w szczególności konfigurowanie plików cookie, odbywa się za zgodą użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnej chwili, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się na podstawie tej zgody do momentu jej wycofania. Dodatkowe informacje i deklarację Google w sprawie ochrony danych można znaleźć na stronie: https://www.google.com/policies/privacy/

4.9 Śledzenie konwersji w ramach usługi Microsoft Advertising (wcześniej Bing Ads)

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi Microsoft Advertising firmy Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; dalej „Microsoft”). Dane są przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych, a także na potrzeby mierzenia skuteczności działań reklamowych (śledzenia konwersji). W ten sposób poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jest to zazwyczaj przesyłany nam formularz kontaktowy. Nie możliwe jest jednak zidentyfikowanie tożsamości takich użytkowników. Usługa Microsoft Advertising używa takich rozwiązań, jak pliki cookie i piksele śledzące, które pozwalają na analizowanie tego, jak użytkownik korzysta z witryny internetowej. Gdy użytkownik kliknie reklamę wyświetlaną w ramach usługi Microsoft Advertising, na jego komputerze zostanie zapisany plik cookie śledzący konwersję. Taki plik cookie ma ograniczoną ważność i nie jest używany do identyfikowania tożsamości. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny i ma na komputerze ważny plik cookie, zarówno my, jak i Microsoft możemy rozpoznać, że użytkownik został przekierowany na daną stronę po kliknięciu reklamy. W ramach tego procesu mogą być zbierane następujące informacje: adres IP, identyfikatory przypisane przez Microsoft, informacje o przeglądarce i urządzeniu używanych przez użytkownika, odsyłacz URL i adres URL naszej strony. Dane użytkownika mogą być przesyłane do USA. Przetwarzanie danych, w szczególności konfigurowanie plików cookie, odbywa się za zgodą użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnej chwili, ale nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się na podstawie tej zgody do momentu jej wycofania. Więcej informacji o ochronie danych i plikach cookie używanych przez usługę Microsoft Bing można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

4.10 LinkedIn Ads

Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie do konwersji "LinkedIn Insight Tag" firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. Narzędzie to tworzy plik cookie w przeglądarce internetowej i umożliwia gromadzenie metadanych, takich jak adres IP, znacznik czasu i zdarzenia strony (np. odsłony). Dane te są szyfrowane, anonimizowane w ciągu siedmiu dni, a zanonimizowane dane są usuwane w ciągu 90 dni. LinkedIn nie udostępnia danych osobowych właścicielowi tej strony, a jedynie udostępnia zbiorcze raporty dotyczące oglądalności strony i wydajności reklam. Technologia ta zapewnia możliwość generowania anonimowych raportów dotyczących wyników reklam i informacji o interakcji na stronie. Członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w ustawieniach swojego konta. Więcej informacji na temat prywatności na LinkedIn można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Monitoring za pomocą kamery

W celu ochrony przed aktami wandalizmu na terenie naszej firmy poza godzinami pracy prowadzony jest wideomonitoring. Jeżeli nie doszło do żadnego incydentu, nagrania są usuwane po 96 godzinach, w przeciwnym razie nagrania będą przechowywane oddzielnie w celu przekazania ich organom dochodzeniowym. Informacje o przysługujących Państwu prawach (tzw. informacje drugiego stopnia) można znaleźć w punkcie 6 niniejszej Polityki prywatności. Na bramce przy wjeździe na teren zakładu również znajduje się kamera. Pracownicy recepcji potrzebują tych zdjęć, aby obsługiwać bramkę. Przesyłane są jednak tylko obrazy na żywo, dane nie są zapisywane.

6.       Jakich praw możesz dochodzić?

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu na podstawie art. 15 RODO, prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, prawo do sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO oraz prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. W odniesieniu do prawa dostępu i prawa do usunięcia danych obowiązują ograniczenia zgodnie z §§ 34 i 35 ustawy BDSG. Ponadto istnieje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych (art. 77 RODO w związku z § 19 ustawy BDSG).

Udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać. Dotyczy to również wycofania oświadczeń o wyrażeniu zgody, udzielonych nam przed rozpoczęciem obowiązywania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że wycofanie zgody obowiązuje tylko na przyszłość i nie obejmuje przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

W tej sprawie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

7.       Czy muszę udostępniać moje dane osobowe?

W ramach naszej relacji biznesowej musisz podać te dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania i prowadzenia danej relacji biznesowej oraz do wypełnienia związanych z nią zobowiązań umownych, a także dane osobowe, do których zebrania jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez tych danych zazwyczaj będziemy musieli odmówić zawarcia umowy lub wykonania zlecenia, lub nie będziemy mogli kontynuować wykonania zawartej umowy i w określonych przypadkach będziemy zmuszeni do jej zakończenia.

8.       Czy proces podejmowania decyzji jest zautomatyzowany?

Nie. Obecnie nie używamy do nawiązywania i prowadzenia relacji biznesowych w pełni zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji określonego w art. 22 RODO. Nie stosujemy profilowania.

 

9.       Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek serwisu YouTube, którego operatorem jest firma Google. Operatorem niniejszej witryny jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, które strony odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na YouTube, pozwalasz YouTube powiązać swoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie internetowej: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki internetowe Google

Niniejsza witryna wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania krojów pisma. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i kroje pisma.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Firma Google uzyskuje w ten sposób informację, że nasza witryna została otwarta z Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta domyślna czcionka ustawiona w Twoim komputerze.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce poufności firmy Google: www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi Mapy Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą tej usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do korzystania z funkcji Map Google konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Operator tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Map Google ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie miejsc podanych w naszej witrynie internetowej. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10.       Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Prawo do sprzeciwu w indywidualnych sytuacjach

Masz prawo – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów); dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów w rozumieniu art. 4 pkt. 4 RODO.

Jeśli wniesiesz sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

W poszczególnych sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych do celów takiego marketingu. Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

Odbiorca sprzeciwu

Sprzeciw można wnieść w dowolnej formie, przesyłając wiadomość z tematem „Sprzeciw”, w której podane są Twoje imię i nazwisko, adres i data urodzenia. Wiadomość należy przesłać na adres:

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG

Salinger Feld 4–8

58454 Witten, Niemcy

witt(at)wittgas.com

 

11.       Więcej informacji

Jeśli potrzebujesz informacji, których nie zawiera niniejsza Polityka prywatności, lub jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych punktów, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.