Bezpiecznik gazowy Super 78

Bezpiecznik gazowy z możliwością resetowania, wizualnym systemem ostrzegawczym i maksymalną liczbą elementów zabezpieczających, certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 5175

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa [FA], zawór odcinający temperaturowy [TV], zawór zwrotny [NV], filtr na wlocie gazu, zawór odcinający ciśnieniowy [PV] oraz zawór nadmiarowy ciśnieniowy [RV]
 • zatrzymuje dopływ gazu paliwowego w przypadku cofnięcia się płomienia i generuje wizualny sygnał ostrzegawczy, łatwe resetowanie
 • każdy bezpiecznik przebadany w 100%
 • posiada certyfikat BAM
 • 63 x 120 mm, 650 g
 • acetylen maks. 11 m³/h (przepływ swobodny)
 • paliwa gazowe maks. 128 m³/h (przepływ swobodny)
 • tlen maks. 62 m³/h (przepływ swobodny)

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Suche bezpieczniki gazowe z palety produkcyjnej „Super” wykonane zgodnie z normą PN EN 730-1 / ISO 5175 skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu lub pojawienia się płomienia w chronionej części instalacji. Sprawdzane 100% produkcji.

Najlepsze bezpieczniki gazowe na świecie:

 • zatrzymują i wygaszają cofniecie się płomienia poprzez zaporę płomieniowa FA wykonanej ze spieku stali chromoniklowej
 • przerywają natychmiast dopływ gazu i tym samym uniemożliwiają dalsze użytkowanie palnika w przypadku pojawienia się płomienia lub cofnięcia gazu przy pomocy blokady sterowanej ciśnieniem PV
 • czerwona dźwignia sygnalizuje cofnięcie płomienia lub gazu
 • umożliwiają szybkie podjecie pracy po usunięciu powstałej usterki poprzez przywrócenie czerwonej dźwigni sygnalizacyjnej w położenie robocze
 • wygaszają powstały płomień poprzez zaporę termiczną TV
 • zapobiegają powrotnemu przepływowi gazu i tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek gazowych w sieci zasilającej poprzez zastosowanie zaworów zwrotnych NV
 • zastosowane filtry wlotowe skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami z sieci zasilającej pozwalając na długotrwałe użytkowanie
 • wydłużają żywotność części bezpiecznika narażonych na nagłe wzrosty ciśnienia poprzez zastosowanie zaworu upustowego RV (nie dotyczy bezpiecznika Super 90)

Zastosowanie:

 • suche bezpieczniki gazowe montowane w punktach poboru gazu lub przy reduktorach butlowych chronią przed skutkami cofnięcia gazu i płomienia
 • mogą być montowane w połączeniu z każdym typem palnika w dowolnym położeniu
 • przyłączanie więcej niż jednego palnika do bezpiecznika jest niedozwolone
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 60 °C
 • gazy: acetylen, gaz miejski, gaz ziemny, gaz płynny, wodór, tlen, sprężone powietrze, etylen (więcej na życzenie)

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola bezpieczników pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego, blokady sterowanej ciśnieniem, odpowiedniego przepływu oraz szczelności do atmosfery
 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenie do przeprowadzania wymienionych prób
 • demontaż bezpieczników może być przeprowadzane jedynie przez producenta. Wymiana filtra wlotowego dopuszczalna jest przez użytkownika

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001
Oczyszczone do użytkowania z tlenem zgodnie z EIGA IGC Doc 13/12/E: Oxygen Pipeline and Piping Systems

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny