Bezpiecznik gazowy F85-10N-ES

Bezpiecznik gazowy ze stali nierdzewnej, certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 5175-1, bez zaworu zwrotnego, przystosowany do niskich ciśnień roboczych

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa [FA], zawór odcinający temperaturowy [TV]
 • doskonały do stosowania w linii technologicznej przed i za analizatorami gazów
 • każdy bezpiecznik przebadany w 100%
 • doskonały również do stosowania z gazami korozyjnymi
 • 34 x 97 mm, 385 g
 • powietrze maks. 390 m³/h (przepływ swobodny)

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Suche bezpieczniki gazowe wykonane zgodnie z normą PN DIN EN ISO 5175-1 skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu lub pojawienia się płomienia w chronionej części instalacji. Sprawdzane 100% produkcji.

Najlepsze elementy zabezpieczające na świecie:

 • zatrzymują i wygaszają cofniecie się płomienia poprzez zaporę płomieniowa FA ze spieku stali chromoniklowe
 • wygaszają powstały płomień poprzez zaporę termiczną TV
 • zapobiegają powrotnemu przepływowi gazu i tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek gazowych w sieci zasilającej poprzez zastosowanie zaworów zwrotnych NV
 • zastosowane filtry wlotowe skutecznie chronią przed zanieczyszczeniami z sieci zasilającej pozwalając na długotrwałe użytkowanie (tylko RF85-10N-ES)

Zastosowanie:

 • suche bezpieczniki gazowe chronią przed skutkami cofnięcia gazu (RF85-10N-ES) i płomienia w instalacjach gazowych charakteryzujących się dużymi przepływami
 • bezpieczniki bez zaworu zwrotnego (F85-10N-ES) stosowane są w przypadku występowania niewielkiego nadciśnienia, np. przed lub za analizatorami gazów
 • w instalacjach z gazami żrącymi w przemyśle chemicznym, laboratoriach lub technice procesowej
 • montaż może następować w dowolnym położeniu
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 60 °C
 • gazy: gaz ziemny, gaz płynny, wodór, tlen, sprężone powietrze, etylen (więcej na życzenie)

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola bezpieczników pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego, odpowiedniego przepływu oraz szczelności do atmosfery
 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenie do przeprowadzania wymienionych prób
 • demontaż bezpieczników może być przeprowadzane jedynie przez producenta. Wymiana filtra wlotowego dopuszczalna jest przez użytkownika

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001
Oczyszczone do użytkowania z tlenem zgodnie z EIGA IGC

Uwaga: Modele bezpieczników RF85-10N oraz F85-10N mogą być stosowane do gazów palnych i tlenu.

 

Pobierz

Tutaj znajdziesz wszytskie pliki do pobrania

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny