Zawór bezpieczeństwa lancy GHV

Dźwigniowy zawór bezpieczeństwa lancy

  • maksymalne bezpieczeństwo: dopływ gazu jest przerywany niezwłocznie po zwolnieniu dźwigni przez użytkownika
  • dopływ tlenu można również kontrolować zaworem dźwigniowym
  • możliwość łączenia z wyposażeniem do lanc tlenowych firmy WITT
  • długość 258 mm
  • masa 1,03 kg

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Szybko zamykający zawór dźwigniowy automatycznie odcinający źródło zasilania tlenem
poprzez zwolnienie dźwigni zabudowanej w rękojeści uchwytu regulacyjnego.
Regulacja dopływu tlenu odbywa się poprzez dźwignię zaworu. Źródło zasilania gazem
zostaje zamykane poprzez zwolnienie dźwigni zaworu co gwarantuje wysoki stopień
bezpieczeństwa.

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny