Zastosowanie mieszanek gazowych przy produkcji i wyszynku piwa

Po procesie fermentacji piwa kontakt napoju z tlenem (bądź powietrzem, które, jak wiemy, zawiera 21% tlenu) prowadzi do jego zepsucia i drastycznie skraca przydatność do spożycia. Aby zredukować te objawy bądź je całkowicie wyeliminować, wszelkie operacje związane z produkcją piwa wykonuje się w osłonie gazów ochronnych takich, jak CO2, azot bądź ich mieszaniny.

Jest to szczególnie ważne po karbonizacji piwa lub nasyceniu go azotem. W przypadku takim nie tylko nie dopuszcza się do dostania się tlenu do piwa, ale również znajdująca się pod ciśnieniem poduszka gazowa nad powierzchnią zapobiega uchodzeniu zawartego w piwie gazu. Ciśnienie azotu ponad cieczą będzie zapobiegało tylko ulatnianiu się azotu, pozostając bez wpływu na rozpuszczony w piwie dwutlenek węgla. Mieszanki gazowe w charakterze atmosfery ochronnej w przemyśle piwowarskim stosuje się np. podczas rozlewania piwa do beczek oraz przy wyszynku.

Rozlewanie piwa do beczek z użyciem gazów osłonowych

Przed rozlaniem piwa do beczek powietrze atmosferyczne znajdujące się w beczce musi pod ciśnieniem zostać zastąpione przez gaz obojętny lub odpowiednią mieszankę gazową. Atmosfera ta składa się często z dostosowanej do produktu mieszanki CO2 i azotu. W przypadku piwa, do którego dodawany jest azot, zastosowanie mieszanek gazowych jest konieczne, aby obydwa gazy pozostały rozpuszczone w piwie.
I w tej właśnie kwestii większość dużych angielskich browarów oraz kilka firm piwowarskich zza oceanu zaufało urządzeniom wytwarzającym mieszanki gazowe i systemom ich analizowania firmy WITT.

Systemy mieszania gazów i wyposażenie analityczne

Standardowe systemy mieszania gazów firmy WITT dostarczają od 50 do 500 m3 gazów mieszanych na godzinę. Można wybrać mieszankę w proporcjach od 0 do 100%, z zachowaniem dokładności rzędu ± 0,5%. Zmian składu mieszanki dokonuje się - w zależności od systemu - manualnie lub elektronicznie, przy czym w tym ostatnim przypadku istnieje możliwość zdalnego sterowania procesem. Poza tym proces wytwarzania mieszanin gazowych może być monitorowany przez analizatory gazów produkcji WITT; kombinacja taka zapewnia zachowanie optymalnej jakości.

Używanie mieszanek gazowych przy wyszynku piwa

Używanie gazu pod ciśnieniem przy wyszynku piwa nie jest już nowością. Technika ta stała się bowiem standardem od momentu wprowadzenia pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia beczek z piwem napełnianych pod ciśnieniem gazu.

Metoda ta ma wiele zalet: nie trzeba stosować kosztownych pomp, piwo zachowuje przyjemną piankę po nalaniu do kufla, a oprócz tego taki sposób wyszynku nie dopuszcza do kontaktu piwa z powietrzem, dzięki czemu od rozpoczęcia beczki aż do jej opróżnienia piwo zachowuje niezmienioną jakość. Czysty CO2 w porównaniu z mieszaniną gazową ma jeden słaby punkt: jeżeli piwo musi zostać przetoczone przez długi rurociąg ze znajdującej się w piwnicy beczki, wówczas ciśnienie gazu, niezbędne do utrzymywania odpowiedniego przepływu, jest znacznie wyższe niż ciśnienie zapobiegające ulotnieniu się gazu z piwa (ciśnienie wyrównawcze). Powoduje to nadmierną karbonizację piwa i prowadzi w sposób nieunikniony do utraty piwa ze względu na silne wytwarzanie piany w trakcie jego rozlewania do kufli.

Bardzo prostym sposobem uniknięcia tej niedogodności jest zastosowanie mieszanki gazów - azotu i CO2. Jeżeli mamy do czynienia ze wzbogacanymi azotem gatunkami piwa, udział azotu w mieszance jest konieczny, aby utrzymać ilość rozpuszczonego w piwie azotu na żądanym poziomie.

W przypadku zastosowania mieszanki gazów, składającej się w 50% z azotu i 50% z CO2, przy ciśnieniu bezwzględnym 3 bar, połowa tego ciśnienia będzie dostarczana odpowiednio przez azot, połowa zaś przez CO2. Dlatego też przez zmianę proporcji mieszanki - a tym samym wartości ciśnienia poszczególnych gazów - dostosowuje się ją do proporcji zawartego w produkcie azotu i CO2. Jest to zjawisko niezależne od ciśnienia wymaganego do szybkiego wyszynku.

Oczywiście butlę z odpowiednią mieszanką można zamówić u dostawcy gazów. Jednak mieszanina produkowana fabrycznie jest droga i sprawa jej użycia zaczyna się komplikować w momencie, gdy stosuje się do różnych rodzajów piwa różne mieszanki gazowe. Oprócz tego zdarzają się przypadki, przy których trzeba zmieniać skład używanej mieszanki.

Problem ten można rozwiązać zakupując po jednej butli CO2 i azotu (lub inne źródło np. odgazowywacz) oraz skonstruowany specjalnie dla tych celów mieszalnik gazów WITT typu KM 20. Mieszalniki gazów z dopuszczeniem SK dla niemieckiego przemysłu napojowego umożliwiają wytworzenie mieszaniny gazowej, pochodzącej z dwóch butli gazów jednorodnych, dokładnie w wymaganych proporcjach. Otrzymuje się w ten sposób właśnie taką mieszankę, jaka jest potrzebna, biorąc pod uwagę rozmieszczenie piwnic lub chłodni i baru w danym lokalu.

 

 

Zapoznaj się z naszą specjalistyczną ofertą produktów:

Mieszalniki gazów

Analizatory gazów

Detektory nieszczelności

 

Aby uzyskać szerszy przegląd, polecamy nasze broszury:

Prospekt MAP

MAP White Paper

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny