Zestaw zabezpieczający 645/623N

Połączenie równoległe 4 lub 5 bezpieczników gazowych 623N, certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 5175-1, przystosowane do przepływów o maksymalnym natężeniu

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa [FA], zawór odcinający temperaturowy [TV], zawór zwrotny [NV]
 • każdy bezpiecznik przebadany w 100%
 • 260 x 384 mm, 44 kg (4x), 31/46 kg (5x)
 • gaz miejski maks. 1 010 m3/h (przepływ swobodny)

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Moduły bezpiecznikowe wykonane zgodnie z normą PN DIN EN ISO 5175-1 skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu lub pojawienia się płomienia w chronionej części instalacji. Przewidziane do zastosowania w instalacjach charakteryzujących się dużą wydajnością. Sprawdzane 100% produkcji.

Zalety:

 • duża powierzchnia zapory płomieniowej FA wykonanej ze stali nierdzewnej zatrzymuje niebezpieczne cofnięcie się płomienia w każdym kierunku
 • zapora termiczna TV zapobiega wzrostowi temperatury do niebezpiecznego poziomu przy wielokrotnych cofnięciach się płomienia
 • zastosowane zawory zwrotne NV zapobiegają powrotnemu przepływowi gazu i tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek gazowych w sieci zasilającej

Zastosowanie:

 • w systemach centralnego zasilania gazowego (montaż za centralnym reduktorem ciśnienia lub w pętli rurociągu)
 • w instalacjach procesów termicznych zgodnie z normą PN EN 746-2 (wypalarki gazowe, zasilanie pieców do obróbki termicznej)
 • montaż w rurociągach przesyłowych / stacjach redukcji ciśnienia może odbywać się w każdej pozycji
 • temperatura otoczenia / pracy nie powinna przekraczać 60 °C

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzona kontrola modułu bezpiecznikowego pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego, odpowiedniego przepływu oraz szczelności do atmosfery
 • demontaż modułu bezpiecznikowego może być rzeprowadzany jedynie przez producenta

Opcje:

 • przyłącza kołnierzowe (rozmiary nominalne 32 - 65)
 • przyłącza: dwustronny gwint wewnętrzny (G; NPT; Rc)

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 97/23/WE
Znakowanie CE zgodnie z: dyrektywa 97/23/WE

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny