Urządzenie kontrolne

Służy do przeprowadzania corocznych obligatoryjnych kontroli na prawidłowe funkcjonowanie zaworów zwrotnych i bezpieczników gazowych wykonanych zgodnie z normą PN DIN EN ISO 5175.