WITT 4.0 - Inteligentna technologia gazowa dla zintegrowanego systemu produkcji

 "Industry 4.0" to nazwa ogólnoświatowego projektu mającego na celu integrację nowoczesnych technologii informatycznych z produkcją i połączenie procesów produkcyjnych. Pierwotnie "Industry 4.0" powstał z inicjatywy niemieckiego rządu federalnego w celu cyfryzacji jak największej liczby procesów produkcyjnych. Inteligentne i połączone systemy mają na celu umożliwienie samodzielnej organizacji procesów, które optymalizują nie tylko poszczególne obszary produkcji, ale całe łańcuchy tworząc wartość dodaną.

"Wszystko połączone" to zagadnienie dotyczy również technologii gazowej. Firma WITT jest jednym z pierwszych producentów, którzy podjęli ten temat kompleksowo pod nazwą "WITT 4.0".

Firma WITT 4.0 pokazuje, jak bezpieczne i przejrzyste mogą być procesy zaopatrzenia w gazy oraz procesy produkcyjne – tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku mieszalników gazowych z cyfrowym sterowaniem i znormalizowanymi interfejsami oraz nowoczesnej armatury przemysłowej ze zintegrowaną techniką inteligentnych czujników.

Koncentracja na "inteligentnej" armaturze

Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii czujników i elementów elektronicznych firma WITT przenosi swoje najwyższej klasy zawory gazowe do następnej generacji. Wiele urządzeń, np. kołpakowe reduktory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, ale również suche bezpieczniki gazowe, ma już tzw. opcję smart lub jest na nią przygotowywanych. Jako rozwiązania zintegrowane, produkty te oferują prawdziwą wartość dodaną: tylko jeden komponent, jeden przetwornik sygnału, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce, szybszy montaż i mniejsze koszty w porównaniu z rozwiązaniami, gdzie każdy element występuje osobno.

Informacje w czasie rzeczywistym dla osób zarządzających systemem

Nie tylko zawory mogą być podłączone do sieci w systemie WITT, ale wszystkie elementy instalacji gazowej. W jednej sieci można zintegrować mieszalniki gazów, analizatory gazów, stacje redukcji ciśnienia, kołpakowe reduktory ciśnienia, gazowe zawory zwrotne, zawory bezpieczeństwa i suche bezpieczniki gazu. Wszystkie dane są przesyłane w czasie rzeczywistym w celu maksymalizacji przejrzystości oraz jeszcze lepszego dostępu do informacji.

Przykład: Inteligentne kołpakowe reduktory ciśnienia 4.0

Kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT są uznawane za najlepsze na świecie - dzięki najwyższej stałości ciśnienia pracy niezależnie od zmiennych warunków pracy, niskim spadku ciśnienia i długiej żywotności.

Inteligentny kołpakowy reduktor ciśnienia firmy WITT jest jeszcze lepszy. Zintegrowane czujniki mierzą ciśnienie i temperaturę gazu na wlocie i wylocie. Pierwsza na świecie integracja technologii czujników w reduktorze pozwala na uzyskanie znacznie bardziej kompaktowego, niezawodnego i ekonomicznego rozwiązania niż dotychczas. Dodatkowa inteligentna funkcja: aktualny przepływ gazu jest obliczany na podstawie zmierzonych danych. Kolejna cenna informacja dla operatora zarządzającego instalacją.

Wszystkie dane są wyświetlane na wyświetlaczu i mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym poprzez połączenie sieciowe z innymi systemami, np. systemami telemetrycznymi zbiorników gazu kriogenicznego. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo pracy, dokładne procesy i wysoki stopień przejrzystości.

Kołpakowe reduktory ciśnienia

Przykład: Inteligentne ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa 4.0

Zawory bezpieczeństwa zapobiegają nadmiernemu ciśnieniu i tym samym chronią instalacje, maszyny, procesy produkcyjne, a także życie ludzkie. W przypadku wystąpienia określonego nadciśnienia, zawór bezpieczeństwa otwiera się. Ciśnienie jest redukowane przez wydmuchiwanie gazu. Gdy tylko ciśnienie spadnie poniżej progu zagrożenia, zawór bezpieczeństwa zamyka się natychmiast. Odbywa się to w sposób bezpieczny i niezawodny, dzięki czemu otwarcie zaworu może przebiegać całkowicie niezauważalnie.

Dzięki inteligentnej opcji firmy WITT zawory bezpieczeństwa mogą po prostu zrobić więcej i zaoferować więcej informacji i wyższe bezpieczeństwo. W zaworze zintegrowane są czujniki, które monitorują stan otwarcia zaworu. Zawór bezpieczeństwa wysyła ten stan w czasie rzeczywistym poprzez wyjście styku beznapięciowego. Dzięki tym informacjom operator instalacji ma zawsze oko na to, czy wystąpią sytuacje krytyczne i w razie potrzeby może szybko interweniować. Błędy w procesie są wykrywane i mogą być wyeliminowane.

Zawory bezpieczeństwa

Przykład: Inteligentne mieszalniki gazu 4.0

Inteligentne mieszalniki gazu firmy WITT z elektronicznym sterowaniem są niezwykle kompatybilne z siecią i stanowią idealne komponenty dla połączonych procesów produkcyjnych. WITT opiera się na otwartym protokole sieciowym OPC-UA ("Open Platform Communication - Unified Architecture"). Fundacja OPC - sieć licząca już ponad 600 producentów. Uniwersalny interfejs jest uznawany za światowy standard w komunikacji urządzeń niezależnych od różnych producentów i umożliwia prostą komunikację pomiędzy różnymi systemami.

Dzięki Smart World firma WITT oferuje również odpowiednie oprogramowanie do sterowania różnymi urządzeniami i systemami. Smart World łączy wszystkie dane instalacji gazowej na jednym ekranie, z różnych komponentów i niezależnie od producenta komponentu. Podstawą do komunikacji jest standard OPC-UA. Użytkownik ma pełną kontrolę nad wszystkimi obszarami swojej instalacji gazowej. Komunikacja w ramach Smart World może odbywać się w obu kierunkach. Dzięki temu dane mogą być nie tylko odbierane, ale również wysyłane, np. w celu zdefiniowania nowych wartości granicznych.

Z WITT 4.0 są Państwo najlepiej przygotowani do modernizacji i digitalizacji procesów produkcyjnych w celu wdrożenia Industry 4.0.

Mieszalniki gazów