Bezpieczniki gazowe

Chociaż w rękach wykwalifikowanego personelu gaz paliwowy jest bezpiecznym narzędziem pracy, to jego nieprawidłowe używanie może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Gazy paliwowe powinno się stosować tylko wtedy, gdy zachowywane są określone procedury bezpieczeństwa. Specjalne urządzenia, takie jak bezpieczniki gazowe i zapory płomieniowe skutecznie chronią przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia się płomienia i wystąpienia zapłonu wstecznego.

Bezpieczniki gazowe / zapory płomieniowe firmy WITT stosuje się do ochrony pojedynczych butli, punktów wylotowych lub rurociągów gazowych. Mogą obsługiwać prawie wszystkie gazy techniczne, takie jak acetylen, propan, propylen, etylen, metan, wodór i tlen.

Dowiedz się więcej o Bezpieczniki gazowe

45 Wyniki

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny

Ograniczniki płomieni chronią przed cofnięciem się płomienia i występowania zapłonu wstecznego (DIN EN ISO 5175-1)

Chociaż w rękach wykwalifikowanego personelu gaz paliwowy jest bezpiecznym narzędziem pracy, to jego nieprawidłowe używanie może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Gazy paliwowe powinno się stosować tylko wtedy, gdy zachowywane są określone procedury bezpieczeństwa. Specjalne urządzenia, takie jak bezpieczniki gazowe i zapory płomieniowe skutecznie chronią przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia się płomienia i wystąpienia zapłonu wstecznego.

Bezpieczniki gazowe / zapory płomieniowe firmy WITT stosuje się do ochrony pojedynczych butli, punktów wylotowych lub rurociągów gazowych. Mogą obsługiwać prawie wszystkie gazy techniczne, takie jak acetylen, propan, propylen, etylen, metan, wodór i tlen.

Poprzez połączenie określonych elementów zabezpieczających, bezpieczniki gazowe zapewniają ochronę przed pojawieniem się płomienia i zapłonem wstecznym. Bezpieczniki gazowe / zapory płomieniowe zapobiegają także tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek gazowych w rurociągu.

Główne powody pojawiania się płomienia i występowania zapłonu wstecznego

Bardzo często głównymi przyczynami cofającego się płomienia i zapłonu wstecznego jest używanie wadliwych palników oraz ustawienie nieprawidłowego ciśnienia gazu. Około 80% wszystkich zdarzeń wynika z błędu ludzkiego. W przypadku cofającego się płomienia płomień z trzaskiem cofa się do palnika. Płomień albo gaśnie, albo jest ponownie wzniecany przy otworze dyszy. Podtrzymywany płomień wraca do palnika, często docierając do punktu mieszania się tlenu i gazu. Po początkowym trzaśnięciu następuje świst.

Mieszanina gazów w jednym z przewodów w połączeniu z zapłonem wstecznym może spowodować cofnięcie się płomienia. Obecność mieszanki gazowej w przewodzie wynika z powrotnego przepływu gazu. Dokładniej ma to miejsce, kiedy gaz pod wysokim ciśnieniem wpływa do przewodu o niższym ciśnieniu. W trakcie cofania się płomień wędruje od palnika z powrotem do jednego z przewodów doprowadzających. Płomień przemieszcza się przez przewód z dwukrotną prędkością dźwięku. Szybka reakcja jest w takim przypadku niemożliwa. Jeśli płomień cofnie się, konsekwencje mogą być bardzo niebezpieczne. Cofnięcie się płomienia może spowodować rozerwanie przewodów gazowych, doprowadzenie płomienia do reduktorów ciśnienia lub ‒ w najgorszym wypadku ‒ wybuch butli z gazem pod ciśnieniem.

Bezpieczniki gazowe i zapory płomieniowe zapobiegają pojawianiu się i cofaniu się płomienia

Wysokiej jakości bezpieczniki gazowe WITT to uznanej jakości produkty z zakresu bezpieczeństwa pozwalające uniknąć ryzyka związanego z pojawieniem się płomienia. Te małe, kompaktowe urządzenia zrewolucjonizowały normy bezpieczeństwa w branży spawalniczej. Obecnie każdy bezpiecznik gazowy zawiera przynajmniej trzy elementy zabezpieczające: zawór zwrotny, układ odcinania płomieni i zawór odcinający wyzwalany termicznie. Wsteczny przepływ gazu jest wstrzymywany przez sprężynowy zawór zwrotny, zapobiegający mieszaniu się dwóch gazów. Dzięki temu powstanie wysoce wybuchowej mieszanki gazowej jest niemożliwe. Filtr chroni delikatny mechanizm przed zanieczyszczeniami. W środku bezpiecznika gazowego znajduje się pusty filtr cylindryczny wykonany ze spieku stali nierdzewnej. Jest on niezbędny do skutecznego zatrzymania cofającego się płomienia. Zatrzymanie płomienia jest możliwe dzięki wysoce porowatej strukturze filtra. Płomienie przechodzące przez filtr tracą energię, co doprowadza do ich wychłodzenia. W ten sposób każdy cofający się płomień gaśnie w ułamku sekundy. Zawór odcinający aktywowany termicznie jest trzecim ważnym elementem zabezpieczającym. Zanim urządzenie osiągnie niebezpieczny poziom temperatury, zintegrowany element uszczelniający z tworzywa sztucznego stapia się i natychmiast aktywuje zawór sprężynowy automatycznie odcinający przepływ gazu. Bezpiecznik gazowy uniemożliwia osiągnięcie przez płomień niebezpiecznej temperatury. Ciąg wsteczny jest blokowany i nie prowadzi do niebezpieczeństwa.

Bezpieczniki gazowe firmy WITT spełniają wymagania wszystkich odpowiednich norm (DIN EN ISO 5175-1)

Bezpieczniki gazowe / zapory płomieniowe firmy WITT spełniają wymagania wszystkich stosownych norm (DIN EN ISO 5175), oraz badań przeprowadzanych przez jednostki certyfikujące, takie jak BAM (Federalny Instytut Badań i Kontroli Materiałów) lub UL (Underwriters Laboratories). Kompleksowa kontrola produktu gwarantuje jego najwyższą jakość. Bezpieczniki gazowe / zapory płomieniowe mogą być montowane w dowolnym położeniu i są dostępne ze wszystkimi przyłączami oraz w wykonaniu z mosiądzu lub stali nierdzewnej. Wysokiej jakości materiały i filtry na wlocie gazu zapewniają długi czas użytkowania bezpieczników gazowych / zaworów płomieniowych firmy WITT. Bezpieczniki gazowe i zapory płomieniowe można montować przy palnikach, na przewodach gazowych lub reduktorach ciśnienia. Maksymalne zabezpieczenie systemu można uzyskać, montując bezpieczniki zarówno na reduktorze, jak i przy palniku. Ważne jest, aby stosować te zabezpieczenia nie tylko po stronie gazu, ale także po stronie tlenu.