Mieszalniki gazów

Firma WITT oferuje wysokiej jakości mieszalniki gazów i systemy dozowania gazów do co najmniej dwóch rodzajów gazów, które szczególnie idealnie nadają się do dużego zużycia gazu i znacznie zmieniających się ilości mieszanin gazowych.

W zależności od wymagań klienta mieszalniki gazów są dostępne w różnych wersjach do różnych zakresów wyjściowych i do prawie wszystkich gazów technicznych: Należą do nich: argon (AR), dwutlenek węgla (CO2), tlen (O2), azot (N2), wodór (H2), metan (CH4), hel (He), tlenek węgla (CO) i zubożone powietrze.

Więcej o mieszalnikach gazu

54 Wyniki

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny

Odpowiedni mieszalnik gazów do każdego zastosowania

Firma WITT oferuje wysokiej jakości mieszalniki gazów i systemy dozowania gazów do co najmniej dwóch rodzajów gazów, które szczególnie idealnie nadają się do dużego zużycia gazu i znacznie zmieniających się ilości mieszanin gazowych.

W zależności od wymagań klienta mieszalniki gazów są dostępne w różnych wersjach do różnych zakresów wyjściowych i do prawie wszystkich gazów technicznych: Należą do nich: argon (AR), dwutlenek węgla (CO2), tlen (O2), azot (N2), wodór (H2), metan (CH4), hel (He), tlenek węgla (CO) i zubożone powietrze.

Mieszalniki gazów można obsługiwać w wygodny sposób poprzez sieć intranet, przez Internet lub za pomocą urządzeń mobilnych. Oczywiście mieszalniki można łączyć z innymi produktami firmy WITT, np. analizatorami gazów, oraz mogą one być dostarczane w postaci kompletnej i zintegrowanej.

Do czego są potrzebne mieszalniki gazów?

Mieszalniki gazów umożliwiają wytwarzanie optymalnego gazu technologicznego w dowolnym momencie, np. w celu uzyskania idealnej atmosfery ochronnej w opakowaniu żywności lub optymalnej mieszanki gazów do spawania i cięcia metali, dostarczania gazu do palnika, dostarczania mieszanin gazów specjalnych w laboratorium lub przygotowania gazów medycznych, na przykład do znieczulenia.

Niektóre mieszalniki gazów można transportować do miejsca zastosowania, umożliwiając bardziej ekonomiczne i elastyczne korzystanie z gazów technologicznych.

W jakich branżach są wykorzystywane mieszalniki gazów?

Mieszalniki gazów są wykorzystywane w wielu branżach, na przykład:

 

Przykłady wykorzystania mieszalników gazów:

 

Mieszalniki gazów w przemyśle metalurgicznym

W przypadku przemysłowej obróbki metali jakość gazów technologicznych ma decydujące znaczenie dla uzyskania precyzyjnego przebiegu spawania, cięcia lub topienia metali, zwłaszcza w przypadku argonu i CO2. Mieszalniki gazów firmy WITT charakteryzują się prostą obsługą, bezstopniową regulacją składu mieszanki i wysokimi prędkościami przepływu. Precyzyjna technika sterowania oraz ujednolicona regulacja wyrównująca wahania ciśnienia zapewniają dokładny i stały stosunek zmieszania.

Technologia medyczna

Mieszalniki gazów firmy WITT do wytwarzania „powietrza syntetycznego”, tj. mieszanki czystego tlenu z azotem, są używane w wielu instalacjach medycznych na całym świecie. Dzięki intuicyjnemu sterowaniu za pomocą ekranu dotykowego, niskim kosztom inwestycji i konserwacji, a także najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa dostarczania gazów, mieszalniki gazów firmy WITT są również pierwszym wyborem w przypadku zastosowań medycznych. Są zakwalifikowane jako wyroby medyczne należące do klasy IIb z oznakowaniem CE i zatwierdzone zgodnie z 93/42/EWG (uzupełnione przez Dyrektywę 2007/47/WE) i zostały zaprojektowane zgodnie z normą DIN ISO 7396-1.

Próba szczelności helem

Próba szczelności helem są wykorzystywane przede wszystkim do testowania produktów wrażliwych, które muszą charakteryzować się doskonałą szczelnością. Jako że hel to gaz szlachetny, jest on bardzo kosztowny, dlatego jest częściowo mieszany z azotem w celu bardziej oszczędnego wykorzystania.

Po zakończeniu próby szczelności mieszanina gazów wykorzystana podczas testu zostaje zmagazynowana, przeanalizowana i w razie potrzeby skorygowana, a wszystko to odbywa się w sposób w pełni automatyczny w mieszalnikach firmy WITT.

Przemysł spożywczy

Celem pakowania żywności w obecności gazu ochronnego, tj. pakowania w atmosferze modyfikowanej, jest zapewnienie możliwie najdłuższego okresu przydatności i zachowanie świeżego wyglądu.

Optymalny skład mieszaniny gazu złożonej z CO2, tlenu, azotu lub argonu ma tu decydujące znaczenie. Firma WITT oferuje systemy mieszalników i dozowania gazów dostosowane do każdego rodzaju maszyny pakującej wykorzystywanej w przemyśle spożywczym, tj. do pakowania próżniowego, termoformowania, do woreczków cylindrycznych lub maszyn komorowych do pakowania ręcznego.

Obróbka szkła

Czy to światło w pokoju dziennym , ekran komputera lub tylna lampa przeciwmgielna w samochodzie: każdy produkt wykonany jest z elementów szklanych poddawanych działaniu wysokiej temperatury i wytwarzany przy użyciu zaawansowanej technologii.

W celu uzyskania wymaganych temperatur topnienia są spalane gazy, co wymaga odpowiedniego ich mieszania, w większości przypadków powietrza i tlenu.

Firma WITT dostarcza najnowocześniejszych technologii w zakresie systemów kontroli gazów, wypróbowanych przez klientów oraz sprawdzonych przez lata badań i rozwoju, w postaci urządzeń takich jak mieszalniki gazów dostarczających odpowiednich mieszanin gazowych do zewnętrznych palników.

Technologia laserowa

Mieszalniki gazów firmy WITT do cięcia i spawania laserowego są wybierane do niezawodnej produkcji gazu laserowego w komorze rezonatora lasera CO2 lub do mieszania odpowiedniego gazu osłonowego dla łuku i materiału w roztopionym basenie. Zapewniają one precyzyjne i stabilne mieszaniny gazowe przed rzeczywistym procesem, nawet w przypadku wahań ilości pobieranego gazu.

Nurkowanie

Podczas montażu rurociągów do dna morskiego specjaliści często muszą nurkować na ekstremalne głębokości. Wymaga to stosowania specjalnych mieszanin gazów do dostarczania powietrza do oddychania dla nurków. Są to mieszaniny tlenu i helu (Heliox) lub tlenu, azotu i helu (Trimix). Mieszanki oddechowe do nurkowania zwykle składają się z 79% helu i 21% tlenu. W zależności od głębokości zanurzenia dostosowuje się skład mieszanki na miejscu, przy pomocy mieszalników gazów WITT.

Gdzie jeszcze są stosowane mieszalniki gazów?

Oprócz typowych zastosowań wymienionych powyżej mieszalniki gazów wykorzystuje się są również w innych dziedzinach. Niektóre przykłady zastosowań to: dojrzewalnie bananów, nawaniane gazu, produkcja okien z szybami zespolonymi, poduszki powietrzne do samochodów oraz gazowanie piwa.

Jakie są dostępne rodzaje mieszalników gazów?

Mieszalniki są dostępne w różnych wersjach. Główna różnica między nimi polega na zastosowanej technologii mieszania. Są dostępne cztery typy mieszalników gazów w celu odpowiedniego doboru do rodzaju zastosowania:

  • Mieszalnik z mechanicznym zaworem mieszającym
  • Mieszalnik z elektrycznym zaworem mieszającym
  • Mieszalnik z regulacją natężenia przepływu poprzez masę porowatą
  • Mieszalnik z regulatorem przepływu

 

Jak działa mieszalnik gazu z mechanicznym zaworem?

Mieszalniki z mechanicznymi zaworami mieszającymi są wypróbowane przez klientów i przetestowane w licznych instalacjach od dziesięcioleci. Dzięki zastosowanej technologii można w sposób niezawodny tworzyć mieszaniny złożone z niemal wszystkich gazów. Zawór mechaniczny ma wloty gazów do tworzenia mieszanki oraz wylot gazu. Poprzez obracanie zaworu można ustawiać natężenie przepływu dla poszczególnych gazów, do czego służą kryzy i tłoczki, które odpowiadają za tworzenie odpowiednich mieszanin gazów. Mieszalniki gazów z zaworami mechanicznymi przystosowane są do ciągłego i stałego poboru mieszaniny gazowej lub po podłączeniu zbiornika buforowego, także dla zmiennych poborów mieszaniny gazowej.

Jak działa mieszalnik gazu z zaworem elektrycznym?

Sercem mieszalników tego typu, o budowie podobnej do urządzeń wykorzystujących mechaniczną technologię mieszania, są zawory proporcjonalne lub pojedyncze zawory mieszające: ruchomy tłok w powiązaniu z otworami różnej wielkości reguluje przepływ gazów, a tym samym umożliwia utworzenie odpowiedniej mieszanki. W odróżnieniu od mieszalników z mechanicznym zaworem mieszającym, wersje z elektrycznym zaworem mieszającym nie mają sterowania ręcznego za pomocą pokrętła, lecz działają w sposób automatyczny, dzięki zastosowaniu niewielkich silników elektrycznych. Za sterowanie silnikami elektrycznymi odpowiada system elektroniczny.

Jak działa mieszalnik gazu z pneumatycznym regulatorem natężenia przepływu?

Urządzenie działa na podstawie opatentowanej zasady działania, w ramach której gazy są mieszane w sposób ciągły wyłącznie pneumatycznie w korpusie wykonanym z materiału spiekanego. W zależności od pożądanej proporcji zawartości składników w mieszance każdy z poszczególnych gazów otrzymuje odpowiednią powierzchnię przepływu.

Jak działa mieszalnik gazu z masowym regulatorem natężenia przepływu (MFC)?

Mieszalniki z MFC wytwarzają mieszaniny gazów poprzez regulację natężenia przepływu każdego z użytych rodzajów gazu. Na każdy rodzaj gazu przypada jeden masowy regulator przepływu. Dzięki wykorzystaniu zjawiska przewodności cieplnej objętościowe natężenie przepływu gazu jest rejestrowane przez odpowiedni masowy regulator natężenia przepływu, a następnie odpowiednio dostosowywane.

Objętościowe natężenia przepływu poszczególnych gazów są później łączone w jedną mieszaninę. Dzięki całkowicie elektronicznemu sterowaniu przepływ masowy gazów podlega optymalizacji, a dodatkowo system niweluje zakłócenia, takie jak wahania ciśnienia lub wpływ temperatury.