MDV do palników ze wstępnym mieszaniem gazu i powietrza

Mieszalnik gazów i miernik MDV do gazów palnych mieszanych z tlenem lub powietrzem, zaprojektowany szczególnie z myślą o palnikach wykorzystujących wstępne mieszanie gazów

 • wysokiej jakości mieszalnik gazów od lidera światowego rynku
 • elastyczne rozmieszczenie zaworów mieszania proporcjonalnego lub pojedynczych zaworów dozujących
 • wszystkie parametry można regulować bezpośrednio przy palnikach
 • skrócony czas konfiguracji dzięki doskonałej powtarzalności nastaw parametrów
 • zintegrowana technologia bezpieczeństwa firmy WITT, chroniąca przed cofnięciem się płomienia

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Mieszalniki i dozowniki gazów MDV przeznaczone są do wytwarzania dowolnie zdefiniowanych mieszanek gazowych składających się z gazów palnych z powie-trzem lub tlenem. Urządzenia te zostały specjalnie skonstruowane do aplikacji, wktórych wykorzystywane są palniki z wewnętrznym system mieszania gazów.

Zalety:

 • elastyczne połączenie proporcjonalnych zaworów mie-szających (2 gazy) lub zaworów dozujących (3 gazy) umożliwia różnorakie kombinacje zasilania linii produk-cyjnych
 • ze względu na modułową konstrukcję mieszalników zmieniające się ustawienia maszyny produkcyjnej (wy-dajność, ilość palników) umożliwiają dowolną zmianę wkonfiguracji zaworów mieszających i dozujących
 • zdefiniowany układ zaworów ułatwia zmianę parame-trów procesowych mając jednocześnie ciągłą kontrolęwzrokową nad palnikiem
 • perfekcyjna powtarzalność ustawionych wartości regulacja kształtu płomienia palnika może się odbywać w cyklach przestojowych linii produkcyjnej, pozwalająctym samym na redukcję kosztów związanych z prze-zbrajaniem maszyny i zminimalizowanie wybrakowanejprodukcji
 • bardzo prosty układ montażowy zaworów bez jakiego-kolwiek orurowania, uchwytów, a także obudów reduku-je koszty instalacyjne
 • zintegrowane bezpieczniki gazowe chronią przedskutkami cofnięcia gazu i płomienia do zasilającychinstalacji gazowych oraz personel obsługujący

Przy składaniu zapytania ofertowego prosimy podaćilość i wielkość palników oraz rodzaje stosowanych gazów!

Nasze mieszalniki gazu zawsze dostosowane są do potrzeb klienta. Prosimy o podanie Państwa specyfikacji; zrealizujemy je.

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny