Zapora płomieniowa FN12 / FN40

Zapora płomieniowa zatrzymująca niebezpieczny rozkład acetylenu w rurach niskociśnieniowych

 • najwyższa jakość gwarantowana przez lidera rynku światowego
 • elementy zabezpieczające: zapora płomieniowa, zawór odcinający temperaturowy
 • zatrzymuje niebezpieczny rozkład wybuchowy acetylenu niezależnie od kierunku przepływu na wlocie
 • każda zapora jest badana przed dostarczeniem do klienta
 • posiada certyfikat BAM
 • 70 x 160/200 mm, 3 091-3 846 g
 • FN12 Q = ok. 76 m³/h (przepływ swobodny)
 • FN40 Q = ok. 140 m³/h (przepływ swobodny)

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Zapory płomieniowe chronią przed skutkami niebezpiecznego rozpadu acetylenu, cofnięcia gazu lub pojawienia się płomienia w chronionej części instalacji. Sprawdzane 100% produkcji.

Najlepsze bezpieczniki gazowe na świecie:

 • wykonana ze stali chromoniklowej zapora płomieniowa zatrzymuje niebezpieczny w skutkach wybuchowy rozpad acetylenu niezależnie od kierunku, z którego będzie się on pojawiał
 • zapora płomieniowa wykonana ze spieku stali chromoniklowej zatrzymuje i wygasza cofnięcie się płomienia
 • zapora termiczna wygasza powstały płomień

Zastosowanie:

 • jako zapora płomieniowa w rurociągach średniego ciśnienia instalacji acetylenowych zasilanych z baterii butli lub wiązek spełniająca wymogi przepisów TRAC 206 nr 5.35 i EN ISO 14114
 • jako bezpieczniki gazowe (FN40) chroniące przed skutkami niebezpiecznego cofnięcia się płomienia spełniające wymogi normy PN DIN EN ISO 5175-1 jako elementy zabezpieczające pętlowe rurociągi przesyłowe i ich rozgałęzienia
 • zapora FN40 charakteryzuje się podwójną wartością przepływu
 • montaż może następować w każdym położeniu
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 60 °C

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola pod kątem prawidłowego funkcjonowania
 • demontaż może być przeprowadzany jedynie przez producenta

Normy / przepisy
Wyprodukowane i sprawdzone zgodnie z przepisami DIN EN ISO 14114
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001
Znakowanie CE zgodnie z: dyrektywa 2014/68/WE

Pobierz

Tutaj znajdziesz wszytskie pliki do pobrania

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny