Kołpakowe reduktory ciśnienia

Kołpakowe reduktory ciśnienia

Firma WITT dostarcza wysokiej jakości kołpakowe reduktory ciśnienia służące do dostosowywania lub redukcji ciśnienia gazów. Kołpakowe reduktory ciśnienia stanowią rodzaj regulatora, który jest zwykle stosowany w instalacjach liniowych. Nadają się one w szczególności do zmiennych stopni poboru gazu oraz dużych przepływów przy niewielkich różnicach ciśnień. Kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT zapewniają maksymalną kontrolę, nawet gdy ciśnienie wlotowe spada do 1 bar powyżej ciśnienia wylotowego. Ich stałe ciśnienie wylotowe zapewnia kontrolę procesów za instalacją.

Kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT mogą być stosowane przy ciśnieniach wlotowych do 300 barów i oferują zakresy sterowania od 500 mbar do 60 bar.

Więcej o regulatorze ciśnienia kopułkowego

23 Wyniki

Kołpakowe reduktory ciśnienia są obsługiwane w połączeniu z pilotowym reduktorem ciśnienia lub opcjonalnie z zaworem proporcjonalnym, który jest stosowany do nastawiania wymaganego ciśnienia roboczego. Jako gaz sterujący można użyć gazu wymagającego regulacji (jako własny czynnik) lub inny gaz.

Kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT są dostępne indywidualnie lub jako kompletne zestawy włącznie z reduktorem ciśnienia sterującego, manometrami oraz przyłączami. Zestawy te są dostarczane w pełni zmontowane i przetestowane – i są gotowe do użycia. Dzięki swojej kompaktowej budowie, kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT są szczególnie łatwe w montażu.

Kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT w skrócie

  • dla O2 przy 30 barg oraz dla N2, Ar, He, H2, CH4 przy 40 barg do 0,5-30 barg, przepływy do 15 000 Nm3/h (N2), wartości Kv od 2,4 do 30
  • Nasze modele wysokociśnieniowe LE-HD/S: dla O2, N2, Ar, He, H2, CH4 od 300 barg do 0,5- 60 barg, przepływy do 2 400 Nm3/h, wartość Kv 1,65
  • modele przeznaczone do CO2 są dostępne (od 100 barg do 0,5-26 barg)
  • Standardowy zakres temperatury gazu: -30°C do +50°C
  • Przyłącza gwintowane i kołnierzowe od G 3/4" do G 3" / DN100 - DIN lub ANSI
  • Możliwość wykonania na zamówienie, np. z zaworami proporcjonalnymi

 

Funkcje kołpakowych reduktorów ciśnienia

Kołpakowe reduktory ciśnienia są obsługiwane za pomocą ciśnienia gazu. W przeciwieństwie do sprężynowych reduktorów ciśnienia, siła otwierająca zawór wymagana do redukcji ciśnienia nie jest generowana przez sprężynę, ale przez ciśnienie tzw. gazu sterującego. W zestawach kołpakowych reduktorów ciśnienia firmy WITT, gaz, który ma podlegać regulacji jest stosowany jako gaz sterujący („kontrola własnym czynnikiem”). Gaz sterujący jest podawany poprzez wbudowany reduktor gazu sterującego do komory ciśnieniowej reduktora kołpakowego, gdzie trafia na siodło zaworu. Tu działa on na membranę, której ruch posuwisty jest przenoszony na siodło zaworu poprzez płytkę membrany. Tym samym zawór zostaje otwarty lub zamknięty przez ciśnienie gazu sterującego oraz odpowiedni ruch posuwisty membrany, w zależności od ciśnienia wylotowego i przenosi gaz przy wymaganym ciśnieniu. Nadmiar gazu sterującego jest uwalniany przez ujście za pomocą zintegrowanego gazowego zaworu bezpieczeństwa. Zestawy kołpakowych reduktorów ciśnienia firmy WITT są zatem systemami zamkniętymi, a ich ciśnienie nastawy może być zmieniane w razie potrzeby, również w czasie działania.
 

Typowe zastosowania kołpakowych reduktorów ciśnienia

Zasadniczo kołpakowe rduktory ciśnienia są odpowiednie do każdego zastosowania, w którym dane ciśnienie gazu ma być regulowane lub zmniejszane do ciśnienia roboczego odpowiedniego dla danego zastosowania.

Z uwagi na ich niezrównaną precyzję sterowania ciśnieniem, kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT nadają się doskonale do wszelki zastosowań wymagających stabilnych ciśnień wylotowych. Do takich zastosowań zaliczane są:

  • wyjścia z parownika zbiornika kriogenicznego
  • układy zasilania CO2 w spawalnictwie
  • przemysłowe wysokociśnieniowe zasilanie gazami, np. z transporterów gazów pod ciśnieniem, zespołów butli lub zbiorników buforowych
  • instalowane w sprężarkach i turbinach w celu regulacji gazów uszczelniających.

Kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT spełniają standardy oraz normy.

Firma WITT-Gasetechnik posiada certyfikację zgodną z ISO 9001, ISO 22000 oraz DGRL 2014/68/EU Moduł H. Wszystkie kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT posiadają oznaczenie CE pod nadzorem TUV i są zgodne z dyrektywą DGRL 2014/68/UE. Na życzenie dostępny jest certyfikat ATEX 2014/34/EU na podstawie zastosowania zgodnie z EN 1127-1, DIN EN 13463-1 oraz ZH1/200. Reduktory ciśnienia są odpowiednie do zastosowań z żywnością. Spełniają one europejskie przepisy ramowe (EG) 1935/2004 oraz (EG) 2023/2006 oraz wymagania Kodeksu o Żywności, Towarach oraz Paszach (LFGB). Wszystkie materiały wchodzące w kontakt z O2 podlegają testom BAM w zgodzie z kartą charakterystyki M034e (BGI 617e). Budowa kołpakowych reduktorów ciśnienia dla O2 powyżej 100 barg podlegała testowi BAM dla rozprężenia adiabatycznego zgodnie z ISO 7291, paragraf 9.4.4. Dodatkowo, firma WITT otrzymała odpowiednie dla O2 zgody globalnych producentów gazów przemysłowych.

 

Praktyczne przykłady

Odwiedź naszą nową stronę internetową www.domepressureregulators com i dowiedz się więcej na temat naszych kołpakowych reduktorów ciśnienia.

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny