Najwyższy poziom jakości – „Wyprodukowano w Niemczech”

Wyroby do przesyłania gazów – czy to gazów palnych w zastosowaniach spawalniczych, czy to zmodyfikowanych atmosfer w zastosowaniach spożywczych, czy też powietrza do oddychania w zastosowaniach medycznych – wymagają najwyższej precyzji.

  • Kompletny system zarządzania jakością
  • Produkcja w Niemczech
  • Najwyższa jakość i precyzja
  • Zgodność z wszystkimi obowiązującymi standardami
  • Certyfikaty ISO9001, ISO 22000, ATEX oraz PED
  • Regularne testy BAM, UL, TÜV, DVGW
  • Wykorzystywane międzynarodowe standardy zarządzania jakością takie jak: Ishikawa, FMEA czy HACCP

  Kompleksowy system zarządzania jakością gwarantuje stały poziom bezpieczeństwa i jakości wszystkich wyrobów opuszczających fabrykę w Witten. Przed wysyłką każdy produkt zostaje dokładnie skontrolowany i zbadany.

  Firma WITT zapewnia wszystkie obowiązujące międzynarodowe i krajowe standard

  Te kontrole i badania uzupełniane są i potwierdzane badaniami zewnętrznymi wykonywanymi przez takie organizacje, jak Federalny Instytut Badań i Kontroli Materiałów (BAM) oraz Underwriters Laboratories (UL). Firma WITT jako producent uzyskała m.in. certyfikaty ISO 9001 (zarządzanie jakością) i ISO 22000 (zarządzanie bezpieczeństwem żywności) oraz certyfikaty ATEX (atmosfery wybuchowe) i PED (urządzenia ciśnieniowe). WITT spełnia wymogi stosownych norm międzynarodowych i krajowych, a ponadto ma specjalne certyfikaty dotyczące urządzeń medycznych oraz części stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

  W celu kontrolowania bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska naturalnego, jakości i bezpieczeństwa żywności firma WITT stosuje zintegrowany system zarządzania obejmujący wszystkich pracowników. Dzięki temu każda osoba zatrudniona w WITT przyczynia się do wyników i jakości firmy. Tylko w ten sposób nasza firma może zapewnić zadowolenie klientów.

  Przestrzegane na całym świecie metody zarządzania jakością

  Aby uzyskać najwyższą jakość procesów i produktów, firma WITT stosuje cenione w świecie metody zarządzania jakością. Korzystanie z diagramu przyczyn i skutków (nazywanego też diagramem Ishikawy lub diagramem ryby) pozwala kompleksowo określać, analizować, oceniać i obrazować wszystkie parametry wpływające na jakość produkcji. W ten sposób możemy zidentyfikować możliwe przyczyny problemów i ich unikać.

  Ponadto w celu zapobiegania awariom firma WITT stosuje metodę FMEA. Jest to metoda analizy możliwych przyczyn i skutków wad (ang. Failure Mode and Effects Analysis) oparta na szeregu istotnych wskaźników. Pozwala ona już na wczesnym etapie projektowania przeanalizować i ocenić możliwe wady produktu – w szczególności wady o dużym znaczeniu dla klienta. W efekcie możliwe jest opracowanie modelu najlepszych praktyk i przenoszenie go na inne produkty. Zasadniczo pomaga to unikać słabych punktów.

  Z myślą o procesach stosowanych w przemyśle spożywczym opracowano analizę HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points), czyli analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Ta analiza ryzyka oparta na głównych punktach kontroli ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywności i zapobieganie możliwym zagrożeniom dla zdrowia. W Unii Europejskiej do handlu dopuszczane są wyłącznie produkty spożywcze spełniające wymagania HACCP.

  Sprawdź nasze certyfikaty