Równoległe zasilanie gazem z automatycznym przełączaniem

Switch-over unit for a parallel gas supply

Switch-over unit for a parallel gas supply

25.01.2021

Nieprzerwane dostawy gazu są bezwzględnym wymogiem w wielu przemysłowych procesach produkcyjnych. Równoległa instalacja dwóch systemów dostaw gazu połączonych przez automatyczną stację przełączającą firmy Witt-Gasetechnik zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa dostaw. Rozwiązanie to zapewnia również korzyści w okresach szczytowego zapotrzebowania na mieszaninę gazową oraz ułatwia konserwację systemu.

Stacja przełączania firmy Witt monitoruje i steruje dwoma lub więcej równoległymi systemami doprowadzającymi gaz. Może to być np. wiele mieszalników gazów lub połączenie mieszalnika gazów i zestawu butli awaryjnych.

Zintegrowane analizatory gazów i przetworniki ciśnienia w sposób ciągły przesyłają odczyty do rozdzielni, która monitoruje dopływ gazu w celu zapewnienia prawidłowego działania.

W razie potrzeby, np. w przypadku spadku ciśnienia, urządzenie przełączające automatycznie uruchamia drugi układ i zatrzymuje przepływ gazu systemu pierwszego. Przełączanie jest bezproblemowe, a dostarczanie gazu bez utraty jakości jest zawsze gwarantowane. Przestoje produkcyjne są praktycznie wyeleminowane.

Kolejną zaletą rozwiązania firmy Witt jest to, że drugi system można ustawić na automatyczne włączanie w celu pokrycia szczytów poboru gazu. Krótkoterminowe zwiększone zapotrzebowanie na gaz jest zaspokojone i nie występuje zakłócenie procesu produkcyjnego.

Konserwacja lub naprawa systemu zasilania gazem jest również łatwiejsza do wykonania dzięki tej równoległej konstrukcji. Podczas konserwacji, w razie potrzeby można łatwo przełączyć się na inny system - bez przerywania produkcji. Aby wyrównać równomierne zużywanie się całego systemu, przełączanie pomiędzy poszczególnymi mieszalnikami gazu może odbywać się również w sposób automatyczny np. w cyklu tygodniowym.

Operacje są wygodnie wykonywane za pomocą ekranu dotykowego. Do sterowania dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi urządzenie przełączające posiada również opcjonalne styki bezpotencjałowe. Dostępne są również optyczne lub akustyczne urządzenia alarmowe.

More information

Cofnij
Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny