Najdokładniejsza kontrola ciśnienia, ciśnienie dynamiczne bliskie 1,5 barg, zatwierdzone przez BAM - Unikalny kołpakowy reduktor ciśnienia do systemów zasilania acetylenem

06.09.2023

Idealny do zastosowań związanych z acetylenem, firma WITT rozszerza swoją ofertę produktów o kołpakowy reduktor ciśnienia ADR 75, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wysokiej jakości reduktory ciśnienia do acetylenu.

Wysokowydajny reduktor ADR 75 został opracowany jako główny reduktor i zapewnia nieporównywalną stabilność ciśnienia wylotowego przy minimalnych dynamicznych stratach ciśnienia, przy natężeniu przepływu do 75 Nm3/h. Reduktor posiada homologację typu zgodnie z normą DIN EN ISO 7291:2021-03 nr 9.4.6 wydaną przez BAM (Federalny Instytut Badań i Testowania Materiałów). Tym samym ADR 75 spełnia również kryteria projektowe niemieckiej normy TRGS 407, załącznik 4 dotyczący acetylenu.

Acetylen jest nadal preferowanym gazem w wielu zastosowaniach tlenowo-paliwowych ze względu na wysoką temperaturę płomienia. W przypadku zasilania acetylenem w tych zastosowaniach, ADR 75 służy do redukcji ciśnienia z wysokiego do średniego ciśnienia. Podobnie jak wszystkie kołpakowe reduktory ciśnienia firmy WITT, oferuje niezrównaną stabilność ciśnienia niezależnie od ciśnienia wlotowego i natężenia przepływu. Jest to szczególnie ważne w przypadku procesów wrażliwych na wahania ciśnienia roboczego.

Dzięki minimalnej różnicy pomiędzy statycznym i dynamicznym ciśnieniem wylotowym, ciśnienie za ADR 75 pozostaje możliwie najbliższe 1,5 barg; ważnym kryterium dla niektórych procesów obróbki cieplnej. Dodatkowo reduktor umożliwia maksymalne opróżnienie wiązek butli. Odbiorca może zatem uzyskać więcej gazu z każdej wiązki, a dostawca gazu musi rzadziej zmieniać wiązki gazowe.

Nowy kołpakowy reduktor ciśnienia WITT jest sterowany własnym medium, tj. wykorzystuje acetylen do zasilania sterującego reduktora ciśnienia i dlatego nie wymaga oddzielnego gazu.

Precyzyjnie wyreguluje ciśnienia wlotowe do 25 barg, do ciśnień wylotowych regulowanych w zakresie 0,5 - 1,5 barg. W wersji specjalnej możliwe jest również ciśnienie wylotowe do 2,5 barg. Filtr chroni reduktor przed zanieczyszczeniami i wydłuża jego żywotność. ADR 75 dostarczany jest jako w pełni zmontowany zestaw, zawierający sterujący reduktor ciśnienia oraz manometry na wlocie i wylocie. Alternatywnie firma WITT oferuje również reduktor zintegrowany z kompletną stacją regulacji ciśnienia zgodnie z normą DIN EN ISO 14114.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Cofnij
Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny