Gasanalysers

Gasanalysatoren van WITT bepalen snel en nauwkeurig de gasconcentraties in gasmengsels en zijn zeer veelzijdig. De modernste sensoren en intuïtieve bedieningselementen zorgen voor eenvoudige bediening van de gasanalysatoren, garanderen exacte analyseresultaten en borgen de kwaliteit van uw processen. Afhankelijk van de toepassing kunnen de gasanalysatoren als stand-alone apparaat worden geleverd of worden geïntegreerd in mengsystemen.

Meer informatie over gasanalysatoren

Gasanalysers

Gasanalysatoren van Witt bepalen snel en nauwkeurig de gasconcentraties in gasmengsels en zijn zeer veelzijdig. De modernste sensoren en intuïtieve bedieningselementen zorgen voor eenvoudige bediening van de gasanalysatoren, garanderen exacte analyseresultaten en borgen de kwaliteit van uw processen. Afhankelijk van de toepassing kunnen de gasanalysatoren als stand-alone apparaat worden geleverd of worden geïntegreerd in mengsystemen.

De stationaire of mobiele gasanalysatoren voor steekproeven of continue gasanalyse zijn beschikbaar voor een groot aantal gassoorten en toepassingen. Witt biedt gasanalysatoren voor bijvoorbeeld zuurstof, koolzuur, helium, waterstof of methaan. De gasanalysatoren worden gebruikt in de voedings- of farmaceutische industrie, in ziekenhuizen en medische toepassingen, voor het regelen van gastoevoerleidingen in thermische verwerkingsinstallaties en tal van andere industriële toepassingen.

We bieden ook speciale varianten gasanalysatoren: apparaten voor de bewaking van de lucht in de ruimte en voor vochtmeting of dauwpuntbepaling van gassen.

Gasanalysatoren voor de beheersing van beschermende atmosferen in de voedings- en farmaceutische industrie


Gasanalysatoren zijn essentieel voor de kwaliteitscontrole wanneer u MAP verpakt. De controle kan worden uitgevoerd als een permanente gasanalyse direct tijdens het verpakkingsproces of downstream in het verpakkingsproces door middel van een steekproef.

Bij de permanente gasanalyse wordt een analysemodule in het gasmengsysteem geïntegreerd. De gasanalysator bewaakt vervolgens continu de  samenstelling van het gasmengsel.

De steekproef wordt uitgevoerd als kwaliteitscontrole in bijna alle bedrijven die MAP verpakken. Via een naald wordt een monster uit de verpakking genomen.  Waarschijnlijk ‘s werelds bekendste model uit het Witt-productassortiment is de eenhandige gasanalysator OXYBABY®. Deze betrouwbare helper bij de beheersing van de beschermende atmosfeer is een van de best verkopende gasanalysatoren in de voedingsindustrie.

Witt gasanalysatoren zijn betrouwbaar en vereisen slechts een kleine hoeveelheid gas. Ze zijn dus ook geschikt voor verpakkingen met een zeer kleine gashoudende ruimte (headspace), dat wil zeggen met een kleine hoeveelheid gas in de verpakking. Daarom worden Witt-gasanalysatoren ook gebruikt voor verpakkingen met medische producten van de farmaceutische industrie, zoals bijvoorbeeld injectieflacons, ampullen of blisterverpakkingen.

Storingsvrije steekproefcontrole met gasanalysatoren

Ook de niet-destructieve controle van MAP-verpakkingen is met Witt-gasanalysatoren mogelijk. Met behulp van de modernste en veilige lasertechnologie kan het zuurstofgehalte in een transparante verpakking betrouwbaar worden bepaald.

Gasanalysatoren voor de hoogste kwaliteit in thermoproces-systemen

Beschermings- en oppervlakteveredeling vereist een hoge nauwkeurigheid van het gasmengsel. Voor staalveredeling is de hoogste mate van controle en veiligheid dan ook een vereiste. Daarom biedt Witt voor deze processen in de gasmengers geïntegreerde gasanalysesystemen, die continu de juistheid van de gassamenstelling van de optimale vormgassen controleren.
De combinatie van de Witt-gasanalysatoren en gasmengers geeft de gebruiker veiligheid bij de omgang met brandbare gassen.

Moderne gassensoren zijn het hart van de gasanalyse

Het technische hart van de Witt-gasanalysatoren is de eigenlijke meetcel. Voor het meten van zuurstof en koolzuur worden de volgende meetprincipes in de praktijk toegepast:

1. Zirkonium-meetcellen

Zirkonium- meetcellen worden gekenmerkt door een hoge reactiesnelheid en een relatief lange levensduur. Het zeer fijne meetprincipe maakt ook metingen in het ppm-bereik mogelijk. Wel is de keramische sensor erg gevoelig voor drukstoten en heeft deze een hoog energieverbruik door de noodzakelijke verwarming. Gasanalysatoren met zirkonium- meetcellen worden vaak gebruikt in stationaire analysatoren.

2. Elektrochemische meetcellen

Elektrochemische meetcellen zijn relatief goedkoop en vereisen geen voedingsspanning. Nadelen zijn de relatief korte levensduur bij hoge zuurstofconcentraties en een relatief lange responstijd of meetduur. Bovendien is een frequente kalibratie noodzakelijk.

3. Paramagnetische cellen

Met paramagnetische cellen kan een langdurig stabiel meetsignaal met lange ijkintervallen worden bereikt. Omdat het een fysisch meetprincipe is, hebben de cellen een lange levensduur. Anderzijds kan met de relatief dure meetcellen geen analyse in het ppm-bereik worden gedaan en zijn ze foutgevoelig bij hoge gasdrukken. Ze worden vooral bij hoge zuurstofconcentraties gebruikt.

4. Infrarood-sensoren

Voor de analyse van koolzuur worden meestal gasanalysatoren met infrarood-sensoren gebruikt. Deze zijn relatief goedkoop en duurzaam.
Afhankelijk van de toepassing vertrouwt Witt ook op andere technologieën voor gasanalyse, zoals het principe van thermische geleidbaarheid voor de bepaling van binaire gasmengsels of het scheidingsprincipe in gaschromatografen.

 

Brochure Gas Analysers