Gasmenger

WITT biedt hoogwaardige gasmengers en gasdoseersystemen voor twee of meer gassen met name voor hoog verbruik en sterk schommelende menggas-afnamehoeveelheden.

Afhankelijk van de eisen van de klant zijn gasmengers in verschillende uitvoeringen voor uiteenlopende prestatieniveaus en nagenoeg alle technische gassen beschikbaar: daartoe behoren argon (AR), kooldioxide (CO2), zuurstof (O2), stikstof (N2), waterstof (H2), methaan (CH4), helium (He), koolmonoxide (CO) en magere lucht.

Meer over gasmengers

54 Resultaten

Voor elke toepassing de juiste gasmenger

WITT biedt hoogwaardige gasmengers en gasdoseersystemen voor twee of meer gassen met name voor hoog verbruik en sterk schommelende menggas-afnamehoeveelheden.

Afhankelijk van de eisen van de klant zijn gasmengers in verschillende uitvoeringen voor uiteenlopende prestatieniveaus en nagenoeg alle technische gassen beschikbaar: daartoe behoren argon (AR), kooldioxide (CO2), zuurstof (O2), stikstof (N2), waterstof (H2), methaan (CH4), helium (He), koolmonoxide (CO) en magere lucht.

Gasmengers laten zich comfortabel bedienen via intranet, internet of mobiele apparaten. Uiteraard kunnen de gasmengers ook met andere producten van WITT zoals gasanalysatoren worden gecombineerd en geleverd als geïntegreerde complete oplossingen.

Waarvoor zijn gasmengers nodig?

Gasmengers maken op elk moment de bereiding van het optimale procesgas mogelijk, zowel de perfecte beschermende atmosfeer in een levensmiddelenverpakking als het optimale mengsel voor het lassen en snijden van metalen, de gastoevoer van een brander, speciale gasmengsels in laboratoria of de fabricage van medische gassamenstellingen bijvoorbeeld voor de anesthesie.

Gasmengsels kunnen deels ook mobiel naar het afnamepunt worden gedistribueerd  en maken een voordelig en flexibel gebruik van procesgassen mogelijk.

In welke industrieën worden gasmengers ingezet?

Gasmengers vinden in talrijke industrieën toepassing, bijvoorbeeld in de
 

 

Enkele voorbeelden voor de inzet van gasmengers:

Gasmengers in de metaalbewerking

In de industriële metaalbewerking is de kwaliteit van de procesgassen van doorslaggevend belang voor nauwkeurige las-, snij- of smeltprocessen, vooral met de gassen argon en CO2. Gasmengers van WITT beschikken over een eenvoudige bediening, traploze mengselinstelling en een hoge gasstroom. De precieze regeltechniek en een stabiele gelijke drukregeling ter compensatie van drukschommelingen garanderen nauwkeurige en constante mengverhoudingen.

Medische techniek

Gasmengers van WITT voor ‘synthetische lucht', een mengsel uit zuivere zuurstof en stikstof, worden wereldwijd toegepast bij vele medische installaties. Door een intuïtieve bediening via een touchscreen, geringe investerings- en onderhoudskosten en de hoogste zekerheid betreffende continuïteit zijn gasmengers van Witt ook voor medische toepassingen de eerste keuze. Ze zijn bovendien gecertificeerd als medisch product in de klasse IIb met CE-aanduiding en toegelaten volgens de richtlijn 93/42/EWG (aangevuld door richtlijn 2007/47/EG) en werden overeenkomstig de DIN ISO 7396-1 ontworpen.

Heliumlektest

Door heliumlektesten worden vooral gevoelige producten getest, die absoluut lekdicht moeten zijn. Aangezien helium als edelgas zeer kostbaar is, wordt het deels met stikstof gemengd, om de toepassing voordeliger te maken.

Na de lektest wordt het gebruikte gasmengsel opgevangen, geanalyseerd en indien nodig gecorrigeerd – alles volledig automatisch met gasmengers van WITT.

Levensmiddelenindustrie

Bij de verpakking van levensmiddelen onder beschermende atmosfeer (Modified Atmosphere Packaging) gaat het erom, een zo lang mogelijke houdbaarheid en een vers uiterlijk te garanderen.
De optimale gassamenstelling van kooldioxide, zuurstof of ook stikstof of argon is hier van doorslaggevend belang. WITT levert gasmengsel- en gasdoseersystemen voor elk verpakkingsmachinetype van de levensmiddelenindustrie zoals vacuüm-, dieptrek, buisfolie- of kamer verpakkingsmachines.

Glasbewerking

Ongeacht of het nu gaat om een spotje, pc-beeldscherm of mistachterlicht: onder hoge temperaturen en met een hoogstaande techniek wordt uit glazen voorvormen het gewenste product gefabriceerd.
Voor het opwekken van de benodigde smelttemperatuur worden gassen verbrandt, die uit stookgassen, lucht en zuurstof moeten worden gemengd.
De moderne gasregelinstallaties van WITT hebben zich hier sinds jaren bewezen, om het even of een premixbrander of een extern mengende brander wordt benodigd.

Lasertechnologie

WITT gasmengers voor lasersnijden en laserlassen zijn het bij uitstek geschikt voor de betrouwbare productie van het lasergas in de resonatorkamer van een CO2-laser of voor het mengen van het geschikte beschermgas voor de boog en het materiaal in het gesmolten smeltbad. Ze zorgen voor nauwkeurige en stabiele gasmengsels vóór het eigenlijke proces, zelfs bij fluctuerende afnamenshoeveelheden.

Duiktechnologie

Om op de zeebodem buizen voor pijpleidingen aan elkaar te lassen, moet er vaak worden gedoken op extreme diepte. Hiertoe worden voor de toevoer van ademlucht speciale gasmengsels gebruikt. Hier worden zuurstof en helium (heliox) of zuurstof, stikstof en helium (trimix) ingezet. Het duikgas heliox bestaat meestal uit 79% helium en 21% zuurstof. Afhankelijk van naar welke diepte moet worden gedoken, worden de gassen variabel ter plaatse samengesteld met gasmengers van WITT.

Waar worden gasmengers nog meer toegepast?

Naast de klassieke toepassingen worden gasmengers ook nog gebruikt in andere toepassingsgebieden. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld het rijpen van bananen, de odorisatie van gassen, fabricage van dubbele beglazing, het vullen van airbags en het afvullen van bier.

Welke soorten gasmengers bestaan er?

Gasmengers zijn er in verschillende varianten. Het wezenlijke verschil zit hem in de toegepaste mengtechniek. De volgende vier gasmengers staan daarbij ter beschikking afhankelijk van de toepassing:

  • Gasmengers met mechanisch mengventiel
  • Gasmengers met elektronisch mengventiel
  • Gasmengers met pneumatische gasstroomregelaar
  • Gasmengers met gasstroomregelaar

Hoe functioneert een gasmenger met mechanisch mengventiel?

Gasmengers met een mechanische mengventiel hebben zich sinds tientallen jaren in ontelbare installaties bewezen. Uit nagenoeg alle gassen laten zich met dit procédé betrouwbare gasmengsels produceren. Het mechanische mengventiel beschikt over 1 tot 2 gasingangen en 1 gasuitgang voor het menggas. Door draaien van het ventiel worden in een samenspel van blenders en kolfen de volumestromen van de afzonderlijke gassen gereguleerd en zo het benodigde gasmengsel geproduceerd. Gasmengers met mechanisch mengventiel zijn voor de continue afname of, met een gastank, ook geschikt voor de discontinue afname.

Hoe functioneert een gasmenger met elektrisch mengventiel?

De belangrijkste onderdelen van deze gasmengers vormen, net als bij mechanische mengprocessen, proportionele resp. afzonderlijke mengventielen: een beweeglijke kolf in combinatie met verschillende blenders regelt de hoeveelheid gasstroom en produceert zo het gewenste mengsel. De elektrische mengventielen worden, anders dan bij gasmengers met mechanisch mengventiel, niet met de hand via een draaiknop, maar door middel van kleine elektromotoren aangedreven. Deze elektromotoren worden bediend via een elektronische sturing.

Hoe functioneert een gasmenger met pneumatische gasstroomregelaar?

Bij dit gepatenteerde werkingsprincipe vindt het continu mengen van de gassen geheel pneumatisch plaats via gesinterd materiaal. Afhankelijk van de gewenste mengverhouding wordt aan de afzonderlijke gassen een oppervlak van verschillende grootte van het gesinterd materiaal ter doorstroming aangeboden.

Hoe functioneert een gasmenger met pneumatische gasstroomregelaar?

De MFC-gasmengers produceren mengsels doordat ze de volumestroom van elk deel hebbend afzonderlijk gas regelen. Per gas wordt een massa flow regelaar/ controller (MFC) gebruikt. De volumestroom van gassen wordt geregeld in de desbetreffende massa flow regelaar door middel van thermische geleidingscapaciteit bepaald en vervolgens geregeld.

De volumestromen van de afzonderlijke gassen worden dan tot een mengsel samengevoegd. De volledige elektronische sturing optimaliseert de massastroom van de gassen en brengt storende invloeden zoals drukschommelingen of temperatuurs invloeden in evenwicht.