Zawór zwrotny NV300

Zawór zwrotny zapobiegający przedostawaniu się niepożądanych mieszanin gazów, przystosowany do przepływów o natężeniu do 3 260 m3/h (powietrze) i ciśnienia maks. 16 bar, do stosowania w zakładach zajmujących się obróbką cieplną, EN746-2, G 1 - G 1.1/4

 • element zabezpieczający: zawór zwrotny [NV]
 • każdy zawór zwrotny przebadany w 100%
 • zabezpiecza przed cofaniem się płomienia, przystosowany do mieszanin gazów i sprężonego powietrza
 • bardzo niskie ciśnienia otwarcia (śr. 3,5 mbar), niezwykle mały spadek ciśnienia
 • doskonały do układów odsiarczania biogazów
 • filtr zanieczyszczeń (100 μm) na wlocie gazu
 • 65 x 115-130 mm, 1 568 g

Ten model jest także dostępny w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Zawory zwrotne skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu.
Sprawdzane 100% produkcji.

Zalety:

 • zapobiegają tworzeniu się niepożądanych mieszanin gazowych – poprzez zawór zwrotny
 • gwarantują minimalne spadki ciśnienia – dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu membranowego o niewielkim ciśnieniu otwarcia (model NV300 – ok. 3,5 mbar, model NV400 – ok. 3,0 mbar)
 • minimalne nieszczelności – poprzez zastosowanemu uszczelnianiu elastomerami
 • długi okres użytkowania zapewniony dzięki zastosowaniu siatkowych filtrów wlotowych wykonanych ze stali nierdzewnej (100 μm)
 • szeroki zakres zastosowania – przeznaczenie dla wielu gazów technicznych
 • ograniczenie prac projektowych – montaż w dowolnym położeniu

Zastosowanie:

 • zawory zwrotne chronią przed skutkami cofnięcia gazu w urządzeniach i rurociągach gazowych. Dopuszczalne jest zastosowanie w przypadkach opisanych w normie PN EN 746-2
 • zawór zwrotny testowany zgodnie z DIN EN ISO 5175-2. Mogą być również używane jako urządzenie zabezpieczające przed cofnięciem się płomienia (wg procedur opisanych w DIN EN ISO 5175-1 punkt 6.7) w procesach spalania gazu ziemnego z powietrzem
 • montaż możliwy w każdym położeniu
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 70 °C

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego oraz szczelności do atmosfery
 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenie do przeprowadzania wymienionych prób
 • demontaż zaworów zwrotnych może być przeprowadzane jedynie przez producenta. Zanieczyszczony filtr może zostać wymieniony na nowy, zgodny pod względem modelu, tylko przez kompetentny personel

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 2014/68/WE
Znakowanie CE zgodnie z: dyrektywa 2014/68/WE
Oczyszczone do użytkowania z tlenem zgodnie z EIGA IGC Doc 13/12/E: Oxygen Pipeline and Piping Systems

Akcesoria

Urządzenie kontrolne 722

Urządzenie kontrolne 722

Do corocznego badania bezpieczników gazowych i zaworów zwrotnych firmy WITT

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny