Zawór zwrotny NV300, stal nierdzewna (wcześniej 338-ES)

Zawór zwrotny ze stali nierdzewnej zapobiegający przedostawaniu się niepożądanych mieszanin gazów, przystosowany do przepływów o natężeniu do 3 260 m3/h i ciśnienia maks. 16 bar, dlo zakładach zajmujących się obróbką cieplną, EN746, G 1 - G 1.1/4

 • element zabezpieczający: zawór zwrotny [NV]
 • każdy zawór zwrotny przebadany w 100%
 • zabezpiecza przed cofaniem się płomienia, przystosowany do mieszanin gazów i sprężonego powietrza
 • bardzo niskie ciśnienia otwarcia (śr. 3,5 mbar), niezwykle mały spadek ciśnienia
 • doskonały do układów odsiarczania biogazów
 • doskonały również do stosowania z gazami korozyjnymi
 • filtr zanieczyszczeń (100 μm) na wlocie gazu
 • 65 x 115 mm, 1 500 g

Karta katalogowa Pobierz
Prośba o ofertę

Informacja

Zawory zwrotne skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu.
Sprawdzane 100% produkcji.

Zalety:

 • zapobiegają tworzeniu się niepożądanych mieszanin gazowych – poprzez zawór zwrotny
 • gwarantują minimalne spadki ciśnienia – dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu membranowego o niewielkim ciśnieniu otwarcia
 • minimalne nieszczelności – poprzez zastosowanemu uszczelnianiu elastomerami
 • długi okres użytkowania zapewniony dzięki zastosowaniu siatkowych filtrów wlotowych wykonanych ze stali nierdzewnej (100 μm)
 • szeroki zakres zastosowania – przeznaczenie dla wielu gazów technicznych

Zastosowanie:

 • zawory zwrotne chronią przed skutkami cofnięcia gazu w urządzeniach i rurociągach gazowych. Dopuszczalne jest zastosowanie w przypadkach opisanych w normie PN EN 746-2a
 • w instalacjach z gazami żrącymi w przemyśle chemicznym, laboratoriach lub technice procesowej
 • montaż możliwy w każdym położeniu
 • temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 70 °C

Konserwacja:

 • przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzana kontrola pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego oraz szczelności do atmosfery
 • w ofercie handlowej posiadamy odpowiednie urządzenie do przeprowadzania wymienionych prób
 • demontaż zaworów zwrotnych może być przeprowadzane jedynie przez producenta. Wymiana filtra wlotowego dopuszczalna jest przez przeszkoloną w tym zakresie osobę

Normy / przepisy
Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 2014/68/WE
Znakowanie CE zgodnie z dyrektywa 2014/68/WE
Oczyszczone do użytkowania z tlenem zgodnie z EIGA IGC Doc 13/12/E: Oxygen Pipeline and Piping Systems

Akcesoria

Urządzenie kontrolne 722

Do corocznego badania bezpieczników gazowych i zaworów zwrotnych firmy WITT

Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Prośba o ofertę
Kontakt zwrotny